Alergická onemocnění dýchacího ústrojí

Alergická onemocnění dýchacího ústrojí

Mezi alergická onemocnění dýchacího ústrojí patří: alergická rýma, astma bronchiale a exogenní alergická alveolitida.

Alergická rýma

Rhinitida je zánět nosní sliznice charakterizovaný dvěma nebo více z těchto symptomů:

 • snížená nosní průchodnost až obstrukce
 • sekrece (rinorea)
 • kýchání, svědění
 • bolesti hlavy
 • hyposmie, anosmie

Při rhinitidě je postižena celá sliznice HCD – v menší či větší míře jsou tedy vždy postiženy i vedlejší nosní dutiny a hovoříme o rhinosinusitidě.

Klasifikace rhinosinusitid

 • podle průběhu onemocnění:
 1. akutní
 2. chronické
 • alergické
 • infekční
 1. virové
 2. bakteriální
 3. mykotické

Alergická rýma

 • persistentní (celoroční): alergeny jsou prach, roztoči a plísně
 • intermitentní: alergeny jsou pyly, objevuje se hlavně v období květu rostlin
 • lehká
 • středně těžká
 • těžká

Symptomy a klinický obraz

 • vodnatá sekrece z nosu
 • kýchání, svědění
 • zhoršená nosní průchodnost
 • oční/průduškové obtíže
 • zarudlé, v akutní fázi prosáklé sliznice

Terapie

 • omezit styk s alergenem
 • lokální kortikoidy (v těžkých případech i na omezenou dobu systémově) a antihistaminika
 • imunoterapie

Infekční rýma

Virová rhinosinusitida

 • vodnatá sekrece z nosu po dobu 5–7 dnů
 • terapie: dekongesční látky (maximálně 7 dnů)

Bakteriální rhinosinusitida

 • většinou sekundárně nasedají na virovou infekci
 • charakteristická je pro ně blokáda ostiomeatální jednotky (oblasti v meatus nasi medius, kde ústí sinus maxillaris, sinus frontalis a cellulae ethmoidales anteriores), dojde-li k uzavření ostií paranazálních dutin, vznikne bakteriální sinusitida

Akutní bakteriální rhinosinusitida

 • do 12 týdnů
 • u dětí nejčastěji etmoiditida, u dospělých maxilární sinusitida
 • projevuje se bolestí a tlakem postižené dutiny
 • při rinoskopii stéká ze středního průchodu hnis
 • Terapie: ATB, dekongesční látky, punkce s. maxillaris

Chronická bakteriální rhinosinusitida

 • trvá déle než 12 týdnů,
 • podobné příznaky jako u akutní, někdy se může projevit pouze zhoršením chronické bronchitidy nebo bronchiálního astmatu.

Terapie: lokální kortikosteroidy, proplachy Vincentkou, mořskou vodou, chirurgie.

Mykotické rhinosinusitidy

 • u nemocných s poruchou imunity, dlouhodobou imunosupresivní terapií, diabetici
 • klinicky odpovídá bakteriální infekci, na léčbu ATB ale nereaguje
 • Terapie: systémová/lokální antimykotická terapie, chirurgie

Jiné rhinosinusitidy

 • Profesionální
 • Medikamentózní (Aspirin)
 • Hormonální (těhotenství)
 • Ostatní
 1. NARES (nealergická rýma s eozinofilním syndromem)
 2. Iritační
 3. Potravinová
 4. Emocionální
 5. Atrofická
 • Idiopatická – tzv. vazomotorická

Použitá literatura

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.