Akutní bronchitida

Co je akutní bronchitida

Akutní bronchitida je přechodný zánět velkých a středních cest dýchacích. Může probíhat samostatně nebo jako součást zánětu, který postihuje i okolní parenchym plic. U dětí je velmi častá.

Etiologie

Schematické znázornění akutní bronchitidy.

Původcem jsou převážně viry: parainfluenza a influenza, rinoviry, adenoviry (obraz může být podobný pertusi), RSV, ale též bakterie (méně často): pneumokok, hemofilus, mykoplasma, …

Klinický obraz

Hlavním symptomem je kašel. Onemocnění začíná horečkou nebo subfebrilií s pocitem celkové nemocnosti. Kašel začíná jako suchý, dráždivý, neproduktivní, může být až bolestivý. Obvykle bronchitidě předchází zánět horních cest dýchacích (rhinosinusitida, nasofaryngitida). Čím déle kašel trvá, tím se pravděpodobněji stane produktivním. U nekomplikované bronchitidy – děti nejsou schvácené, pacient je subfebrilní až afebrilní, produkce hlenu ubývá a kašel mizí za 7–10 dní.

Diagnóza

Fyzikální vyšetření

  • poslech plic: chropy (rachoty) velkých, středních a malých bublin, vrzoty – v inspiriu i exspiriu,
  • poklep plic je plný a jasný.

Laboratorní vyšetření: leukocyty nejsou zvýšeny (pokud ano, jde patrně o bakteriální infekt).
Funkční vyšetření plic: určitý stupeň obstrukce.
Rentgen srdce a plic: normální nebo mírně zvýrazněná bronchovaskulární kresba.

Terapie

U nekomplikované bronchitidy podpůrná léčba: tekutiny, teplý vlhký vzduch, vitaminy a antipyretika, klid na lůžku. U suchého vyčerpávajícího kašle – expektorancia a antitusika. Při podezření na bakteriální infekt – ATB.

Komplikace

Komplikace jsou vzácné, patří mezi ně zánět středního ucha, vedlejších dutin nosních, pneumonie.

Použitá literatura

  • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. 581 s. ISBN 978-80-247-2525-3.
  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2007. [cit. 2009].

Zdroj: wikiskripta.eu