Pro rodiče a naše pacienty

Má Vaše dítě zdravotní problémy a chcete ho nechat léčit v Olivově dětské léčebně? 

Olivova dětská léčebna poskytuje léčebně rehabilitační a následnou péči dětem od jednoho roku do osmnácti let.

Specializuje se na léčbu a prevenci onemocnění dýchacího a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity:

Léčba hrazena zdravotní pojišťovnou

Léčebný pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče. Pro děti od 6 do 10 let nabízíme zvýhodněné pobytové podmínky pro doprovodné osoby, které řešíme individuálně po domluvě s přijímací kanceláří.

Jak zažádat o pobyt v dětské léčebně?

  • naše léčebna je trvale vytížena, proto je nutné si nejprve rezervovat termín pobytu v naší přijímací kanceláři
  • navštivte vašeho dětského lékaře (pediatra), který vystaví návrh na umístění dítěte (stáhnout) v odborné léčebně a žádejte, aby v návrhu uvedl Olivovu dětskou léčebnu
  • návrh je zaslán k posouzení příslušné zdravotní pojišťovně
  • po schválení návrhu obdržíte pozvání k nástupu s přesným určením či potvrzením termínu

Jak to u nás vypadá?