Léčba nadváhy a dětské obezity

Léčba nadváhy a dětské obezity

Bez obav, s námi to zvládnete

V Olivově dětské léčebně (ODL) poskytujeme komplexní řešení dětské nadváhy a obezity.

Terapie je založená na spolupráci dítěte s našimi lékaři a odborníky, především nutričními terapeutkami, dětským psychologem, fyzioterapeutem a v neposlední řadě učiteli, kteří dohlíží na kontinuitu školní výuky po celou dobu léčebného procesu dětí.

Komplexní přístup zaručuje dobré výsledky

 • racionální a vyvážená strava sestavená dle individuálních potřeb každého dítěte
 • odbornými fyzioterapeuty vedené kondiční cvičení a pohybové aktivity přizpůsobené stavu a schopnostem dítěte
 • odborný psychoterapeutický přístup zaměřený na posílení sebevědomí a zvýšení sebedůvěry dítěte
 • spolupráce s celou rodinou na změně stravovacích zvyklostí a životního stylu

007: vyšetření obezitoložkou

Jak léčba dětské obezity v ODL probíhá?

Stravovací režim a vyvážená strava:

 • Na stravovací návyky a vhodnost jídel dohlíží naše nutriční terapeutka Bc. Miroslava Tichá.
 • „ Každé dítě potřebuje individuální přístup s pestrým jídelníčkem, aby správně fungovalo celé jeho tělo, musí být vyvážený s respektem k nárokům rostoucího organismu.“
 • Součástí léčby je nastavení režimu pravidelného příjmu vyvážené stravy pětkrát denně v průběhu celého pobytu a následné dodržování stejného režimu v domácím prostředí.

009: vaří nám chutně a zdravě010: podpora nutriční terapeutky012: zdravá a chutná strava je základ :-)

Role psychologa v léčbě obezity u dětí:

 • „Jádrem mého přístupu k dětem je porozumění a přijetí.“ říká psycholožka Mgr. Aneta Rychová. 
 • V průběhu svého léčebného pobytu děti získávají v rámci skupinového i individuálního vedení správný náhled na svůj stav, získávají tím lepší předpoklady k dobrému začlenění do kolektivu i nové kamarády.

Témata individuálních konzultací:

 • Vzorce jídelního a stravovacího chování
 • Náhled na nezdravé způsoby stravování
 • Motivace ke snižování tělesné hmotnosti
 • Efektivní strategie napomáhání ke snížení a udržení tělesné hmotnosti
 • Negativní dopady na sociální oblast života
 • Budování vlastního pozitivního náhledu
 • Adaptace na delší odloučení od blízkých osob

Práce se skupinou:

 • Relaxační cvičení s cílem lepšího zvládání psychické zátěže, lepšího kontaktu se svým tělem
 • Vzájemné sdílení – vědomí a prožití toho, že „v tom“ nejsem sám/a.
 • Zvládání vlastních emocí
 • Budování vlastního pozitivního náhledu
 • Posilování sociálních kompetencí

006: podpora psycholožky

Každodenní pohybový program:

Mikroklima v okolí Olivovny je výjimečné, s udržovanými sportovišti, parkem a okolními lesy u pramenů Rokytky v sousedství Voděradských bučin. Umožňuje tělesné aktivity v přírodě, která je každodenní součástí léčby.

Dopoledne:

 • každodenní ranní skupinové cvičení
 • aerobně-kondiční cvičení, posilování a cvičení s hudbou, rehabilitačními míči, jízda na rotopedu, klasické posilování a strečink
 • vodoléčebné procedury dvakrát týdně
 • každý týden sauna a relaxační cvičení

004: fitko :-)005: na míčích nám to jde :-)008: inhalace

Odpoledne:

 • pohybové a míčové hry, cvičení a tanec, intervalový trénink, aerobní chůze, aerobně – kondiční cvičení
 • plavání ve venkovním bazénu v areálu léčebny; ve školním roce v plaveckém bazénu v nedalekém sportovním centru v Babicích

 01: Léčba nadváhy a dětské obezity 6003: Léčba nadváhy a dětské
        obezity 4

Součástí léčby je nastavení režimu pravidelného příjmu vyvážené stravy pětkrát denně v průběhu celého pobytu a následné dodržování stejného režimu v domácím prostředí.

Školní výuka

 • v průběhu školního roku v Olivovně probíhá plnohodnotná školní výuka, pobyt v léčebně neznamená absenci dítěte ze školy
 • ve škole platí individuální přístup
 • děti dostávají známky, jsou prověřovány zkoušením a testy
 • pomocí speciálních pedagogických metod pomůžeme žákům i se specifickými poruchami učení

Volný čas a jeho propojení s léčebným programem

02: Léčba nadváhy a dětské obezity 9001: venkovní aktivity011: bubnování

Jako inspiraci k dalšímu pohybu i v rámci volného času dětí jsme zahájili nový motivační program, kterým reagujeme na současný trend v životech dětí tj. sdílení a sledování příspěvků na internetu, především v prostředí sociálních sítí. Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti nejenom velkými vzory, ale zároveň i autoritami.

Zahájili jsme tedy spolupráci se známým skokanem-parkouristou a youtuberem Tarym, který svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebný program. Tary organizuje vlastní celoroční workshopy a letní tábory, kde děti učí pohybu, disciplíně, cílevědomosti a zodpovědnosti vůči sobě samým, ale i svému okolí. Své aktivity prezentuje na internetu a sociálních sítích.

Děti se při osobních setkáních s Tarym dozvědí, jak tréninky, pravidelný pohyb a sebekontrola přispívají k životní pohodě a zvýšení sebevědomí. Tary si s dětmi zacvičí základní cviky a ukáže jim i různé vychytávky ze svého cvičebního programu.

Pro děti jsou tato setkání velmi výrazným motivátorem k dalšímu aktivnímu pohybu, který je provází po celý léčebný pobyt i po jejich návratu domů.

Zažádejte o pobyt v Olivově dětské léčebně

Riziko pro děti i dospělé

Obezita u dětí, nejenom v České republice, ale po celém světě varovně stoupá. Z většiny obézních dětí přitom vyrostou obézní dospělí. Následky obezity jsou přímo alarmující. Hrozí zvýšené riziko a časnější nástup celé řady chorob, např. arteriální hypertenze, diabetu 2. typu nebo poruchy lipidového spektra, dochází k rychlejšímu nástupu arthrózy. Důsledkem je potom omezení přirozeného pohybu, které přispívá k dalšímu nárůstu obezity. Přináší s sebou i psychosociální poruchy, kožní i hormonální problémy a řadu dalších problémů.

Léčba obezity u dětí v Olivovně

Léčba obezity v Olivově dětské léčebně reprezentuje komplexní přístup k dané problematice a  zahrnuje především vstupní vyšetření u lékaře, změnu jídelníčku, zařazení zdravého pohybu do života  a mnohdy i konzultace s dětským psychologem. U dětí nehovoříme o dietě, ale o změně stravovacích zvyklostí. Vzorový jídelníček pro obézní děti sestavuje nutriční specialista, jemuž v počátku významně pomůže měření a vážení a následné stanovení BMI. 

Obezitu u dětí není radno podceňovat, protože její léčba je během na dlouhou trať. Vyžaduje pevnou vůli k nastolení změny životního stylu a mnohdy hluboce zakořeněných stravovacích stereotypů v rodině. 

Pokud tedy nevíte, jak na obezitu u svého dítěte, neváhejte kontaktovat svého pediatra a ten Vám, kromě řady vyšetření, může doporučit umístění dítěte do naší léčebny, či jiných zařízení, kde se zaměřují na řešení dětské obezity.

Zažádejte o pobyt v Olivově dětské léčebně