Léčba dýchacího ústrojí

Léčba horních a dolních dýchacích cest

Na základě více jak stoleté tradice v Olivovně úspěšně léčíme dětské a dorostové pacienty (ve věku od 1 do 18 let); poskytujeme následnou odbornou léčbu pacientům s opakujícími se či chronickými onemocněními horních a dolních dýchacích cest. Jsou to onemocnění nosohltanu, vedlejších nosních dutin, středouší, hrtanu, průdušek, plic; stavy s alergickými rýmami, průduškovým astmatem, vrozenými i získanými poruchami funkce dýchacího ústrojí a poruchami imunity.

Léčba respiračních onemocnění u dětí 

Častou součástí léčby našich pacientů je léčba medikamentózní, se kterou děti přicházejí do Olivovny z důvodu svého onemocnění, s cílem doléčení akutního stavu či zklidnění onemocnění opakujícího se či chronického. Náš zkušený lékařský tým (je k dispozici 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu) se v Olivovně, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, snaží tuto léčbu optimalizovat, případně i zjednodušit. Hlavní naší výhodou je možnost zde dětského pacienta průběžně sledovat během celého jeho pobytu ve skutečných podmínkách (v dětském kolektivu a ve škole, při tělesném pohybu, při odpočinku a ve spánku), což je jinak pro ošetřujícího lékaře, který má na pacienta vyhrazeno pouze několik minut při obvyklé ambulantní péči, nedosažitelné.

Olivovna je vybavena moderními přístroji pro funkční vyšetření dýchacího ústrojí. V nezbytném případě mohou lékaři přijatým dětem zajistit všechna potřebná laboratorní či konsiliární vyšetření v blízkých zdravotnických zařízeních (nemocnice s poliklinikou v Říčanech) či na nedalekých pražských klinických pracovištích.

07: spirometrie

Nedílnou součástí léčby našich dětských pacientů je péče nutričního terapeuta o stravovací režim pacientů, vč. dietního řešení případných potravinových intolerancí nebo poruch výživy.

Náš ústavní psycholog je zapojen do spoluvytváření programů pobytové terapie v Olivovně.

Zdravotní rehabilitace

V Olivovně máme tradičně velmi dobře rozvinutý program zdravotní rehabilitace, který zajišťuje zkušený tým našich fyzioterapeutů. Rozsahem zdravotní rehabilitace se péče v Olivovně vyrovnává té, která je poskytována v lázeňských zařízeních.

Fyzioterapie je rozvržena do každodenního programu dětských pacientů s respiračními chorobami, kde tvoří jeho páteřní část.

Naši fyzioterapeuti v Olivovně používají řadu osvědčených odborných metod a technik vhodných pro léčbu onemocnění dýchacího ústrojí, které jsou zaměřeny na zvýšení nespecifické obranyschopnosti a zdatnosti, zlepšení a posílení dechové mechaniky a regulace dýchání, apod.

03: rehabilitace

Léčebný rehabilitační program zaměřený na léčbu respiračních onemocnění zahrnuje mj. postupné otužování, inhalační léčbu, skupinová a individuální rehabilitační cvičení (ve vnitřních tělocvičnách Olivovny i venku na sportovištích v našem parku), s aplikací rehabilitačních respiračních pomůcek výdechových i nádechových, vodoléčebné procedury (léčebné koupele), pravidelné saunování a bazénové plavání.

01: vodoléčba02: inhalace

 Mezi standardně zavedené léčebné postupy v Olivovně patří též fyzioterapeutický program péče o pacienty s gastroezofageálním refluxem (GER či GERD) s tzv. mimojícnovými projevy refluxní choroby (tzv. EER či EERCH), což je skupina onemocnění respiračního traktu, kde refluxní choroba jícnu tvoří jeho významnou součást.

V případě pobytu dítěte s rodičem (podmínky pobyt rodičů s dětmi viz zde) je naší snahou rodiče co nejvíce zacvičit a zapojit do léčebné rehabilitace tak, aby po ukončení pobytu dítěte v Olivovně dle svých nejlepších dovedností a možností mohli s tuto léčbou nadále pokračovat v domácích podmínkách.

Příkladem léčebných technik, které se u nás rodiče naučí, je tzv. Míčkování. Jedná se metodu, která velmi dobře ovlivňuje stavy, a to zejména u malých dětí do 6 let, které samy nedokážou cíleně ovlivňovat dechový rytmus a vykašlávání. Jedná se o reflexní terapii, kterou provádějí rodiče po zácviku v léčebně v době astmatického záchvatu, ale i preventivně v době relativního klidu onemocnění.


Míčková podpora prohlubuje břišní dýchání, relaxuje hrudní a krční svaly a svaly pánve, páteře a pletence ramenního. Pomocí navozeného reflexu uvolní křečovité stažení hladkých svalů průdušek a navodí vykašlávání. Prohloubí dech a sníží dechovou frekvenci. Míčkování též zvyšuje vitální kapacitu plic a má přímý účinek na kosterní svalstvo, přispívá ke správnému držení těla a k celkovému zlepšení zdravotního stavu. Navazuje psychickou pohodu a celkovou relaxaci.

V neposlední řadě pravidelná a odborně vedená léčebná rehabilitace, spolu s každodenními volnočasovými programy v Olivovně (viz zde), přispívají dětem dnešní doby k znovuobjevení přirozené radosti ze zdravého pohybu a k naplnění onoho univerzálního postulátu o zdravé mysli ve zdravém těle.

Klimatická léčba

Olivovna se nachází v mírně zvlněné a dosud hojně zalesněné krajině (ze západu) za pásmem Brdských hřebenů, kde (z jihu) Středočeská pahorkatina přechází (na severu) do Středolabské tabule. Jsme pásmu mírného klimatu v nadmořské výšce kolem 400 m, v těsné blízkosti prameniště říčky Rokytky. Přes blízkost pražské metropole leží v prostředí s relativně nenarušeným životním prostředím s celoročně nízkými hodnotami škodlivin v ovzduší.

V Olivovně jsou dobré podmínky pro účinnou klimatoterapii, která je zde vedena jako nedílná celoroční součást léčby v nádherném rozsáhlém vlastním parku s hřišti a sportovišti, a v přilehlých lesích. Podle ročního období děti v léčebně a v jejím okolí využívají zapůjčená kola, koupou se v několika bazénech rozmístěných v našem parku, v zimě při dostatku sněhu zde sáňkují, bobují i lyžují.

Celoročně, resp. v chladných částech roku děti z léčebny pravidelně každý týden využívají velmi pěkný plavecký bazén (smluvně vyhrazený) v Open Gate School (http://www.opengate.cz/cs/) v nedalekých Babicích.

Součástí sportovní výbavy Olivovny je fitness, kde jsou pro děti k dispozici četné cyklotrenažery, eliptické trenažéry, moderní běžecké pásy, trampolíny i trenažer veslování.

Zažádejte o pobyt v Olivově dětské léčebně