Seznam zdravotních indikací

Zdravotní indikace

Indikace IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
E 66 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
Indikace X. Nemoci dýchací soustavy
J 10-18 Rekonvalescence po recid. chřipce a zánětu plic
J 47 Bronchiektazie
J 30 Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.
Pollinosis
J 31 Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabením odolnosti
J 32 Chronický zánět vedlejších dutin
J 40 Zánět průdušek, neurčený jako akutní nebo chronický
J 41-42 Bronchitis recidivans
J 32 Sinobronchitis
J 35 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J 37 Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J 39 Jiné nemoci horních dýchacích cest
J 44-45 Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
Asthma bronchiale
J 84 Jiné intersticiální plicní nemoci, kromě plicní fibrosy
J 95 Poruchy dýchací soustavy po výkonech, nezařazené jinde, stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích
J 98 Dermorespirační syndrom
Indikace XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M 20-25 Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
Q 65-68 Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
Q 71-74 Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
Q 76-79 Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
S 00-99
T00-14
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi dle zákl. dg.
Dle základní diagnózy
M 40-41 Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
M 42-43 Morbus Scheuermann, dorzopatie

Zažádejte o pobyt v Olivově dětské léčebně