Astma bronchiale u dětí - projevy, příznaky, léčba

Astma bronchiale u dětí

Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Dochází ke zvýšené dráždivosti průdušek (bronchiální hyperreaktivita), která vede k typickým příznakům - dráždivý kašel, pískoty ve výdechu, noční kašel, projevy dušnosti.

Celosvětově se výskyt tohoto onemocnění odhaduje na 10 %, u dětí v rozmezí 10-12 %.  Od 80 let minulého století došlo k výraznému nárůstu počtu onemocnění, ale poslední roky se tento vzestup výrazně zpomalil. Téměř ¾ případů vznikají ve věku do 5 let.

Podstata onemocnění

 • Dědičnost - astma nebo závažnější forma alergie se vyskytuje u rodičů.
 • Alergie – v dětském věku je nejčastější příčinou vzniku onemocnění alergie. Často ve spojení s atopickým ekzémem.
 • Chronický zánět dýchacích cest.

Klinické projevy onemocnění - jak se astma bronchiale projevuje? 

 • Suchý dráždivý kašel, který se vyskytuje převážně v noci nad ránem nebo po probuzení, po fyzické zátěži, u malých dětí po smíchu, pláči apod.
 • Dušnost – je subjektivní pocit nedostatku vzduchu, projevy dušnosti u malých dětí – zatahování jugulární jamky (jamka na přední části krku), zatahování mezižeberních prostor, pískoty (sípání) během výdechu.

Diagnostika astma bronchiale

Základem správné diagnózy je podrobná anamnéza. Důležité jsou údaje o začátku obtíží, údaje o atopickém ekzému, informace z období kolem porodu, kdy se potíže vyskytují (během dne, noci, po zátěži, během smíchu, pláči, pobytu v určitém prostředí, v určitém ročním období...). Dále jsou to informace o výskytu alergií nebo bronchiálním astmatu u rodičů. Ve věku do 3-4 let, kdy není možné provést spirometrii je anamnéza zcela zásadní pro stanovení správné diagnózy. V tomto věkovém období se velmi často vyskytují stavy spojené s “pískoty” a ne vždy se jedná o bronchiální astma. Děti často prodělají tzv. obstruktivní bronchitidy, které jsou většinou způsobeny virovým respiračním infektem.

U malých dětí, které mají průdušky podstatně užší než dospělí, tak stačí i relativně malé zduření sliznice a dochází k rozvoji pískotů a sípání během výdechu event. i nádechu. U spolupracujících dětí je mimo anamnézy základním vyšetřením spirometrie. To je vyšetření, během kterého zjistíme, jak jsou plíce velké a jaká je průchodnost dýchacích cest. Pro upřesnění diagnózy je nutné doplnit vyšetření ke stanovení bronchiální reaktivity (dráždivosti průdušek) tzv. zátěžový test. Ten probíhá tak, že se provede klidová spirometrie, pak následuje zátěž volným během po dobu 8 minut, a následně se provedou další 2 spirometrie. Součástí vyšetřovacího postupu je i alergologické vyšetření k ověření přecitlivělosti na nejčastější alergeny. Další vyšetření se provádějí, pouze když je diagnóza nejasná, nebo se zvažuje možnost jiného plicního onemocnění.

Léčba astma bronchiale

Antiastmatické léky dělíme do 2 skupin.

 1. Kontrolující antiastmatika - léky, které léčí podstatu onemocnění, které mají protizánětlivý efekt. Tyto léky jsou zcela zásadní, bez nich se astma nedá léčit.
 2. Úlevová antiastmatika – to jsou léky, které pouze “roztáhnou” průdušky. Používají se na léčbu akutní dušnosti pouze na přechodnou dobu, nikdy by se neměly podávat delší dobu a vždy by měly být v kombinaci s protizánětlivými léky.

1. Kontrolující antiastmatika

Do první skupiny “kontrolujících antiastmatik” patří inhalační kortikosteroidy a antileukotrieny. Jiné léky se používají zcela výjimečně.

Inhalační kortikosteroidy se podávají v nízkých dávkách tak, aby se dosáhlo kontroly nad onemocněním, tzn., že dítě nemá žádné příznaky astmatu (kašel, pískoty, dušnost, normální spirometrii …). Vždy se snažíme podávat tyto léky v minimálních dávkách. Rodiče se často bojí nežádoucích účinků těchto léků. Tato obava je zcela zbytečná. Nízké dávky, cca do 400 mikrogramů nemají žádné systémové účinky, působí pouze v dýchacích cestách.

Antileukotrieny (montelukast – Singulair, Montelukast, Castispir, Monkasta, Montelar ….) se podávají ve formě tablet, u dětí do 15 let jsou to žvýkací tablety s ovocnou příchutí.

2. Úlevová antiastmatika

Úlevová antiastmatika se podávají pro okamžitou úlevu při rozvoji dušnosti (astmatický záchvat). Úlevové léky je vhodné podat již při prvních projevech dušnosti. Každý pacient s diagnózou astmatu by měl mít od svého odborného lékaře vypracovaný tzv. “Akční plán léčby” pro případ rozvoje “astmatického záchvatu”. Tam by mělo být rozepsáno jaké dávky jakého léku, jak často, kdy přidat další léky do kombinace atd..

Obecné doporučení léčby “astmatického záchvatu”:

Salbutamol (Ventolin, Ecosal …) podat 2 – 6 vstřiků přes inhalační nástavec, při nedostatečném efektu je možné dávky zopakovat po 20 minutách během první hodiny. Při přetrvávání obtíží je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Aplikace inhalačních léků

V současné době je na trhu řada inhalačních aplikátorů. Lékař, který předepisuje inhalační léčbu, musí vybrat správný typ inhalátoru, aby byla zajištěna správná technika aplikace léku. Jinak se lék nedostane tam, kde potřebujeme, aby fungoval, tzn. v průduškách.

Inhalační systémy

 1. Aerosolové dávkovače - lék je v tlakovém dávkovači, který se aplikuje stiskem. Všechny tyto léky se musí podávat přes inhalační nástavec. Jinak není dosažena dostatečná “plicní depozice” (účinné množství léku v dýchacích cestách). Malé děti ve věku cca do 4-5 let používají nástavce s maskou, větší děti mají nástavec s náústkem. Bez nástavce nemá lék dostatečnou účinnost. To platí i pro velké a dospívající pacienty.
 2. Práškové inhalátory - práškových inhalátorů je velké množství. Jsou určeny pro dobře spolupracující pacienty, protože správná technika použití není vždy jednoduchá.

Vždy je nutná podrobná edukace ve správné inhalační technice, při každé ambulantní kontrole u lékaře je potřeba ověřit inhalační techniku.

Je možné zabránit rozvoji astmatu u dětí?

Není zcela jasné, proč onemocnění u daného člověka vzniká a není jasné, jak rozvoji onemocnění zabránit. Vyšší pravděpodobnost je u dětí, které trpí alergickou rýmou, potravinovými alergiemi či atopickým ekzémem. Riziko se může zvyšovat v případě, že matka během těhotenství kouří nebo je dítě vystaveno tabákovému kouři (vč. pasivního kouření).

Co závěrem?

Správná léčba bronchiálního astmatu stojí na čtyřech zásadních pilířích:

 1. Prevence
 2. Edukace
 3. Farmakoterapie
 4. Compliance (spolupráce pacienta s lékařem)

Při zanedbání některého z těchto bodů nikdy nemůže být astma tzv. “pod kontrolou” (bez příznaků onemocnění).  

V naší léčebně absolvují léčebný pobyt i děti s diagnózou astma bronchiale.

MUDr. Petr Koťátko

pneumolog

Zažádejte o pobyt v Olivově dětské léčebně