Skolióza páteře

Při léčbě skoliózy rozhoduje včasná diagnóza i píle pacienta

Skolióza je ortopedické onemocnění, které se projevuje vychýlením páteře do stran. Nejčastěji bývá diagnostikováno v dětském věku, objevit se ale může i v dospělosti. Aby byla jeho léčba úspěšná, je nemoc nutné diagnostikovat v počátečním stádiu a začít s rehabilitací. U těžších průběhů skoliózy mohou pomoci speciální korzety. V některých případech je nutná i operace.

Skolióza je pravděpodobně nejznámějším ortopedickým onemocněním. V jeho důsledku dochází k zakřivení páteře do boku, a to buď do tvaru písmena C (c formní skolióza) nebo S (s formní skolióza). Současně může být páteř prohnuta také dopředu (lordóza) a rovněž i dozadu (kyfóza). O přesném pojmenování onemocnění rozhoduje také strana, do které je páteř vychýlena. V případě zakřivení doprava mluvíme o dextroskolióze, pokud je to naopak, jedná se o sinistroskoliózu.

 01

 

Skolióza páteře může být v některých případech vrozená, mnohem častěji se však u pacientů vyvine v průběhu života, přičemž ne vždy jsou dobře známy její příčiny. Podle odborníků může za vybočení páteře nejčastěji nerovnoměrný růst zádového svalstva i jednotlivých orgánů. Může se například stát, že jedna strana poroste rychleji než druhá. Následkem je pak právě vychýlení páteře.

K nemoci mohou přispět i jiné choroby, například:

 • Záněty či nádory obratlů
 • Osteoporóza
 • Dětská obrna

Příznaky skoliózy páteře

V počátečním stádiu je nemoc velmi obtížné rozpoznat, počínající zakřivení totiž pacientům zpravidla nezpůsobuje žádné obtíže. K diagnostice skoliózy proto obvykle dochází zcela náhodně, často mezi desátým a dvanáctým rokem života, může se tak ale stát až v dospělosti. Výhodou skoliózy u dětí však je, že jejich organismus stále roste a páteř je o poznání flexibilnější. Nemoc je proto lépe léčitelná.

Prvním projevem obtíží, se kterým se pacient setká, bývá bolest, zpravidla bederní páteře, jejíž okolní svaly jsou vlivem zakřivení nepřirozeně namáhány. Tyto problémy nemocní pociťují hlavně po dlouhém sezení nebo stání. Kromě zad může pacienty se skoliózou trápit i bolest hlavy či kloubů dolních končetin. Stejně tak se nemoc může projevovat i bezbolestným zakřivením zad či špatným držením těla, kdy pravé rameno bývá zpravidla výše než to levé. Vychýlená může být i poloha hlavy.

Stupně skoliózy

Skolióza se u pacientů vyskytuje ve čtyřech stupních, které se dělí podle rozsahu a povahy zakřivení:

 1. Lehká skolióza – zakřivení do 40°
 2. Středně těžká skolióza – zakřivení mezi 40° a 60°
 3. Těžká skolióza – zakřivení mezi 60° a 80°
 4. Velmi těžká skolióza – zakřivení nad 80°

Léčba skoliózy

Způsob léčby je vždy závislý na stupni skoliózy. Jedná-li se o mírné zakřivení do 20°, léčí se nemoc pomocí rehabilitace. Důležitou roli hrají cviky na skoliózu páteře, které jsou zaměřeny na posílení zádových svalů. Ty mají vybočující páteř lépe vyrovnávat. Metod, které se k tomuto účelu provádějí, je celá řada, mezi ty známé patří třeba Vojtova metoda. Výběr správného postupu je ale vždy na rehabilitačním specialistovi. Je navíc nutné si uvědomit, že pozitivních výsledků lze docílit jen každodenním cvičením.

Obecně se při skolióze doporučuje kombinovat cviky pro:

 • napřímení trupu
 • zvýšení mobility páteře a žeber
 • vyrovnání svalových dysbalancí
 • posílení hlubokého stabilizačního systému

U malých dětí je kromě správných cviků nutné myslet také na motivaci. Je totiž důležité, aby je cvičení bavilo. Nedoporučuje se proto děti do činnosti nutit za každou cenu. Přesto, že by měly cviky provádět každé ráno i večer po dobu 15 až 20 minut, je lepší od cvičení čas od času upustit než dítě nutit a riskovat úplnou ztrátu motivace.

U středně těžké a těžké formy nemoci může pacientům pomoci také speciální sádrové lůžko či korzet. Ten je v některých případech však nutné nosit po celý den a někdy dokonce i přes noc. Je důležité, aby korzet nikde netlačil a byl dostatečně vyztužen.

Poslední možností je chirurgický zákrok, který se provádí v případě, že stupeň zakřivení přesáhne 40°. Při takto těžké skolióze totiž hrozí utlačování vnitřních orgánů, v důsledku čehož může být omezena jejich funkce. Často bývají například zmáčknuty plíce, což způsobuje, že se nemocí snadněji unaví. Po fyzické aktivitě mohou také pociťovat dýchací potíže.

Operace se provádí jen u jedinců, u kterých se růst páteře již zcela zastavil, v opačném případě by totiž bylo nutné zákrok později zopakovat. Operace není vhodná pro nastávající matky anebo pro ženy, které se brzy chystají otěhotnět.

Jak skolióze předejít?

Jak už zaznělo výše, podstatnou roli hraje včasná diagnostika. Je třeba si všímat jakýchkoli náznaků špatného držení těla a nepodceňovat případnou bolest zad. Vhodnou formou prevence je rovněž fyzická aktivita, při které se posilují zádové svaly. Ideální je proto třeba plavání.  

Myslete také na to, že špatné zakřivení páteře se u dětí může začít formovat už ve velmi útlém věku a pomoci tomu mohou i sami rodiče. Ti by se měli vyvarovat:

 • Posazování dítěte, které si samo zatím nesedlo
 • Častému vodění za ruku
 • Kupování nekvalitní obuvi či aktovky do školy bez pevné podpěry zad
 • Pořizování nekvalitní matrace