Zánět hrtanu

Co je akutní laryngitida – zánět hrtanu

Akutní zánět hrtanu (akutní laryngitida) je poměrně časté onemocnění dětí v předškolním věku. U malých dětí může otok hrtanu vyvolávat projevy dušnosti. Toto onemocnění se může vyskytovat i u dospělých, ale nebývá provázeno dušností.

Akutní laryngitida se objevuje buď z plného zdraví nebo zpočátku respiračního infektu, ale může být způsobena i alergickou reakcí nebo mechanickým či chemickým podrážděním hrtanu.  Onemocnění může probíhat zcela nenápadně pouze s dráždivým kašlem, ale při závažnějším průběhu může být dítě ohroženo na životě závažnou inspirační (nádechovou) dušností. Lehké průběhy většinou zvládnou rodiče bez nutnosti návštěvy u lékaře, u závažnějších forem je nutná lékařská intervence. Onemocnění se většinou vyskytuje v podzimním a zimním období.

Jaká je příčina akutní laryngitidy:

Příčinou akutní laryngitidy bývá nejčastěji virový infekt, proto je léčba antibiotiky zcela zbytečná. Další příčinou může být alergická reakce na inhalační nebo pylové alergeny. Příčinou recidivujících (opakovaných) laryngitid může být gastroezofageální reflux, kdy dojde k poleptání hrtanu žaludečními šťávami. 

Zcela výjimečně může být následkem mechanického podráždění např po lékařských zákrocích na horních dýchacích cestách, po vdechnutí cizího tělesa nebo při výrazném či dlouhodobém namáhání hlasivek.

Příznaky zánětu hrtanu

  • štěkavý kašel,
  • nádechová dušnost,
  • inspirační stridor (kokrhavý nádech).

U převážné většiny dětí se obtíže vyskytují v noci. Před ulehnutím bývají díti bez obtíží nebo mají projevy počínajícího respiračního infektu (pokašlávání, rýma, zvýšená teplota…). V noci se objeví suchý, dráždivý (štěkavý) kašel, chrapot, dále může následovat inspirační stridor (kokrhavý nádech). Čím je dítě menší, tím mohou být projevy dušnosti výraznější.

01

Jaká onemocnění mohou vypadat podobně?

  • Akutní epiglotitida (zánět hrtanové příklopky) – v současné době je toto onemocnění velmi vzácné, protože většina případů byla způsobena bakterií zvanou Hemofilus influenze, proti které se očkují děti od roku 2001 (součást povinné vakcinace). Začátek obtíží je velmi podobný jako u akutní laryngitidy – štěkavý kašel a nádechová dušnost, ale klinický stav je provázený vysokou horečkou, bolestí v krku se ztíženým polykáním a projevy dušnosti velmi rychle progredují. Při podezření na toto onemocnění je nutné ihned volat záchrannou službu.
  • Bakteriální tracheitida (zánět průdušnice) – při onemocnění je vysoká horečka, nedostatečná reakce na běžnou léčbu laryngitidy
  • Vdechnutí cizího tělesa
  • Alergická reakce
  • Záškrt

Léčba akutní laryngitidy

Prvním krokem léčby  je dítě obléknout a umístit ve vzpřímené poloze v chladném prostředí. Když nedojde během krátké doby je zlepšení stavu  nebo se stav zhoršuje, je nutné vyhledat lékařskou pomoc.