Bolesti břicha

2 typy

 • somatická – ostrý ráz, přesně lokalizovaná a je provázena místní palpační bolestivostí,
 • viscerální – tupá bolest, bez přesné lokalizace (ve střední čáře),
  • bolest pocházející
   1. z jícnu se promítá za horní, střední či dolní část sterna podle místa vzniku chorobného procesu,
   2. z žaludku se promítá do nadbříšku,
   3. z tenkého střeva se promítá do okolí pupku,
   4. z tlustého střeva se promítá od pupku do oblasti podbříšku.

Kolika – silná, vlnovitá, většinou svíravá bolest, která má svá maxima a poklesy v průběhu minut.

Rytmická bolest

 • časná – nastává asi hodinu po požití potravy – žaludeční vřed,
 • pozdní – nastává po více jak 2 hodinách po požití potravy a je ukončena dalším pozřením potravy – duodenální vřed.

Syndromy břišní bolesti

 • čistě viscerální – tupá bolest, která není přesně lokalizovaná, provázená zvracením a průjmem. Bolest bývá rytmická a znamená povrchovější dráždění orgánu,
 • viscerální s přenesenou bolestí – trvalejší bolest vyzařující určitým směrem, znamená větší anatomické postižení,
 • somatická – bolest ostrého rázu, která je lokalizovaná.

Při vyšetření bolesti břicha je dobré si všimnout

 • doby ve vztahu k jídlu, kdy bolest začala,
 • druh jídla, který bolest vyvolal,
 • polohy, kterou nemocný zaujímá, aby se mu ulevilo,
 • počátek bolesti – kde bolest začala a kam se propagovala.

Použitá literatura

 • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.