V Olivově dětské léčebně probíhá školní výuka v lavicích

V Olivově dětské léčebně probíhá školní výuka v lavicích

V Olivově dětské léčebně probíhá školní výuka v lavicích

Do Olivovny jezdí na léčebné pobyty děti, kterým pomáháme shodit nadbytečné kilogramy, děti s onemocněním dýchacího ústrojí, pohybového systému, ale také s atopickým ekzémem nebo refluxem jícnu. Léčebné pobyty jsou hrazené pojišťovnou. Děti spolu tráví většinou 5 týdnů.

Naše léčebna přijímá také děti, které prodělaly onemocnění Covid-19.

Kromě léčebných procedur a pestrých volnočasových aktivit školní děti nezameškají ani výuku. V naší léčebně funguje základní škola, do které děti v průběhu pobytu docházejí. 

Velkým přínosem naší olivenské školy je malý kolektiv v každé třídě, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Výuka navazuje na učivo kmenové školy.

Děti se tak učí pospolu, komunikují s učiteli i mezi sebou, pomáhají si a neztrácejí tak velice důležitý sociální kontakt.

Jak u nás škola funguje:

 •           Malý kolektiv ve třídě
 •           Individuální přístup
 •           Výběr učiva dle učebních plánů kmenové školy žáka
 •           Důraz na procvičení získaných vědomostí
 •           Osvojení a zažití nové látky
 •           Práce s žáky se speciálními potřebami na základě jejich individuálních plánů
 •           Spolupráce s psycholožkou léčebny
 •           Konzultace a korespondence s kmenovými školami
 •           Fungující spolupráce a vzájemná solidarita
 •           Posílení psychiky a sebevědomí nejen díky malému kolektivu
 •           Vysoké procento kladných zpětných dotazníků 

               

Učitelé i žáci dodržují hygienická a režimová opatření.

Kontaktujte svého pediatra a my vás rádi v Olivovně přivítáme.