Volnočasový program

Volnočasový program pro děti 

Během léčebného pobytu je postaráno o děti také ve volném čase. Starají se o ně kvalifikované vychovatelky a tým animátorů. Pobyt v léčebně zpestřují dětem besídky, karnevaly, diskotéky, koncerty, zábavná představení nebo besedy. Ke sportovním aktivitám využívají děti tělocvičnu, krytý bazén v Babicích a čtyři venkovní bazény přímo v areálu Olivovny. K pravidelnému dennímu režimu patří hlavně pobyt na čerstvém vzduchu, aby děti po dobu lázeňského pobytu co nejvíce využily zdejší příznivé klima.

Součástí několikatýdenního pobytu dětí bez doprovodu rodičů jsou i aktivity zaměřené na sportovní a kulturní činnosti. Děti si z nabídky kroužků sami vybírají dle svého zájmu a uvážení. Nejvíce volného času děti tráví ve sportovních hrách a kroužcích s výtvarným a rukodělným zaměřením.