Léčba nadváhy a dětské obezity

Bez obav, s námi to zvládnete

V Olivově dětské léčebně nabízíme komplexní řešení dětské nadváhy a obezity.

Terapie je založená na spolupráci dítěte s našimi lékaři a odborníky, především nutričními terapeutkami, dětským psychologem, fyzioterapeutem a v neposlední řadě učiteli, kteří dohlíží na kontinuitu školní výuky po celou dobu léčebného procesu dětí.

Komplexní přístup = zaručuje dobré výsledky

 • racionální a vyvážená strava sestavená dle individuálních potřeb každého dítěte
 • odbornými fyzioterapeuty vedené kondiční cvičení a pohybové aktivity přizpůsobené stavu a schopnostem dítěte
 • odborný psychoterapeutický přístup zaměřený na posílení sebevědomí a zvýšení sebedůvěry dítěte
 • spolupráce s celou rodinou na změně stravovacích zvyklostí a životního stylu

 

   

 

Jak to celé probíhá?

Stravovací režim a vyvážená strava :

 • Na stravovací návyky a vhodnost jídel dohlíží naše nutriční terapeutky Bc. Miroslava Tichá a Jaroslava Petříčková DiS.
  „ Každé dítě potřebuje individuální přístup s pestrým jídelníčkem, aby správně fungovalo celé jeho tělo, musí být vyvážený s respektem k nárokům rostoucího organismu.“
  Součástí léčby je nastavení režimu pravidelného příjmu vyvážené stravy pětkrát denně v průběhu celého pobytu a následné dodržování stejného režimu v domácím prostředí.

Role psychologa v léčbě obezity:

 • „Jádrem mého přístupu k dětem je porozumění a přijetí. Pokud dítě pociťuje důvěru, upřímný zájem a respekt, je ochotno se otevřít. Díky tomuto nastavení se mohu lépe přiblížit k jejich způsobu myšlení a prožívání. Teprve poté jsem schopna navázat na jejich myšlenky a pocity a objasnit opravdové příčiny jejich tělesného i psychického stavu“ říká psycholožka Mgr. Mariana Botková.

  V průběhu svého léčebného pobytu děti získávají v rámci skupinového i individuálního vedení správný náhled na svůj stav, získávají tím lepší předpoklady k dobrému začlenění do kolektivu i nové kamarády.

Témata individuálních konzultací:

• Vzorce jídelního a stravovacího chování
• Náhled na nezdravé způsoby stravování
• Motivace ke snižování tělesné hmotnosti
• Efektivní strategie napomáhání ke snížení a udržení tělesné hmotnosti
• Negativní dopady na sociální oblast života
• Budování vlastního pozitivního náhledu
• Adaptace na delší odloučení od blízkých osob

Práce se skupinou:

• Relaxační cvičení s cílem lepšího zvládání psychické zátěže, lepšího kontaktu se svým tělem
• Vzájemné sdílení – vědomí a prožití toho, že „v tom“ nejsem sám/a.
• Zvládání vlastních emocí
• Budování vlastního pozitivního náhledu
• Posilování sociálních kompetencí

Každodenní pohybový program:

Mikroklima v okolí Olivovny je výjimečné, s udržovanými sportovišti, parkem a okolními lesy u pramenů Rokytky v sousedství Voděradských bučin. Umožňuje tělesné aktivity v přírodě, která je každodenní součástí léčby.

Dopoledne:

• každodenní ranní skupinové cvičení
• aerobně-kondiční cvičení, posilování a cvičení s hudbou, rehabilitačními míči, jízda na rotopedu, klasické posilování a strečink
• vodoléčebné procedury dvakrát týdně
• každý týden sauna a relaxační cvičení

Odpoledne:

• pohybové a míčové hry, cvičení a tanec, intervalový trénink, aerobní chůze, aerobně – kondiční cvičení
• plavání ve venkovním bazénu v areálu léčebny; ve školním roce v plaveckém bazénu v nedalekém sportovním centru v Babicích

   

Součástí léčby je nastavení režimu pravidelného příjmu vyvážené stravy pětkrát denně v průběhu celého pobytu a následné dodržování stejného režimu v domácím prostředí.

Školní výuka

  • v průběhu školního roku v Olivovně probíhá plnohodnotná školní výuka, pobyt v léčebně neznamená absenci dítěte ze školy
  • ve škole platí individuální přístup
  • děti dostávají známky, jsou prověřovány zkoušením a testy
  • pomocí speciálních pedagogických metod pomůžeme žákům i se specifickými poruchami učení

  Volný čas a jeho propojení s léčebným programem

     

  Jako inspiraci k dalšímu pohybu i v rámci volného času dětí jsme zahájili nový motivační program, kterým reagujeme na současný trend v životech dětí tj. sdílení a sledování příspěvků na internetu, především v prostředí sociálních sítí. Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti nejenom velkými vzory, ale zároveň i autoritami.
  Zahájili jsme tedy spolupráci se známým skokanem-parkouristou a youtuberem Tarym, který svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebný program. Tary organizuje vlastní celoroční workshopy a letní tábory, kde děti učí pohybu, disciplíně, cílevědomosti a zodpovědnosti vůči sobě samým, ale i svému okolí. Své aktivity prezentuje na internetu a sociálních sítích.

  Děti se při osobních setkáních s Tarym dozvědí, jak tréninky, pravidelný pohyb a sebekontrola přispívají k životní pohodě a zvýšení sebevědomí. Tary si s dětmi zacvičí základní cviky a ukáže jim i různé vychytávky ze svého cvičebního programu.

  Pro děti jsou tato setkání velmi výrazným motivátorem k dalšímu aktivnímu pohybu, který je provází po celý léčebný pobyt i po jejich návratu domů.

  Příběhy našich klientů

   

   

   

  Kontakty a informace:

  MUDr. Jitka Kytnarová : kytnarova@olivovna.cz

  Přijímací kancelář: tel.: +420 323 619 103(105), prijem@olivovna.cz

Komentáře jsou vypnuty.