Léčba nadváhy a dětské obezity

U nás v tom děti nejsou samy

V Olivově dětské léčebně nabízíme komplexní řešení dětské nadváhy a obezity.

Terapie je založená na spolupráci dítěte s našimi lékaři a odborníky, především nutriční terapeutkou, dětským psychologem, fyzioterapeutem a v neposlední řadě učiteli, kteří dohlíží na kontinuitu školní výuky po celou dobu léčebného procesu dětí.

Komplexní přístup zaručuje dobré výsledky

 • racionální a vyváženou stravu sestavujeme podle potřeb dětí a respektujeme nároky rostoucího organismu
 • kondiční cvičení a pohybové aktivity přizpůsobené stavu a schopnostem dítěte, které je vedené našimi fyzioterapeuti
 • spolupracujeme s rodinou na změně stravovacích zvyklostí
 • psychoterapií posilujeme sebevědomí a zvyšujeme sebedůvěru dítěte. Děti neoznačujeme jako obézní, ale jako děti, které chtějí být více aktivní, zdravější, prostě fit

 

   

 

Více informací:

Řízený pohybový program po celý den

Dopoledne:

 • každodenní ranní skupinové cvičení
 • pravidelně a průběžně také aerobně-kondiční cvičení, posilování a cvičení s hudbou, s rehabilitačními míči, jízdu na rotopedu, klasické posilování a strečink
 • dvakrát týdně nasazujeme vodoléčebné procedury a jednou za týden saunu
 • Jednou týdně probíhají relaxační cvičení

Odpoledne:

 • provádíme aerobní chůzi a klimatoterapii tj. pobyt venku pod lékařským dohledem (Klimatoterapie je též důležitou součástí léčby alergických či dýchacích chronických chorob)
 • na programu jsou zařazeny plánovaná a cílená aerobně – kondiční cvičení, pohybové hry a cvičení na hudbu, míčové hry, jízda na kole, intervalový trénink
 • součástí je také v letních měsících každodenní plavání ve venkovním bazénu v areálu léčebny či se dojíždí do velkého bazénu do nedalekého sportovního centra v Babicích
   

Stravovací režim a vyvážená strava

Na stravovací návyky a vhodnost jídel dohlíží nutriční terapeutka Jaroslava Petříčková Dis.: „Je velmi důležité věnovat pozornost stravovacímu režimu. I jídelníček obézních dětí musí být pestrý, vyvážený s respektem k nárokům rostoucího organismu. Neodborné zásahy by mohly vést k tomu, že děti nebudou prospívat.“

Součástí léčby je nastavení režimu pravidelného příjmu vyvážené stravy pětkrát denně v průběhu celého pobytu a následné dodržování stejného režimu v domácím prostředí.

Role psychologa v léčbě obezity

„Jádrem mého přístupu k dětem je porozumění a přijetí. Pokud dítě pociťuje důvěru, upřímný zájem a respekt, je ochotno se otevřít. Díky tomuto nastavení se mohu lépe přiblížit k jejich způsobu myšlení a prožívání. Teprve poté jsem schopna navázat na jejich myšlenky a pocity a objasnit opravdové příčiny jejich tělesného i psychického stavu“ říká psycholožka Mgr. Mariana Botková.
V průběhu svého léčebného pobytu děti získávají v rámci skupinového i individuálního vedení správný náhled na svůj stav, získávají tím lepší předpoklady k dobrému začlenění do kolektivu i nové kamarády.

Témata individuálních konzultací:

 • Vzorce jídelního chování
 • Náhled na nezdravé způsoby stravování
 • Motivace ke snižování tělesné hmotnosti
 • Hlavní motivační zdroje pro snížení tělesné hmotnosti
 • Efektivní strategie napomáhání ke snížení a udržení tělesné hmotnosti
 • Negativní dopady na sociální oblast života
 • Pozitivní sebeobraz
 • Zdárná adaptace na déledobé odloučení od blízkých osob

Práce se skupinou:

 • Relaxační cvičení s cílem lepšího zvládání psychické zátěže, lepšího kontaktu se svým tělem
 • Vzájemné sdílení – vědomí a prožití toho, že „v tom“ nejsem sám
 • Zvědomování prožívaných emocí
 • Budování pozitivního sebeobrazu
 • Posilování sociálních kompetencí

Školní výuka po dobu léčebného procesu

 • Ve škole ODL poskytujeme plnohodnotnou výuku v průběhu celého pobytu dle zadání kmenových škol dětí
 • K dětem uplatňujeme individuální přístup
 • Žáci jsou prověřováni běžnými prověrkami a zkoušením
 • Pomocí speciálních pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení

Volný čas a jeho propojení s léčebným programem

   

Jako inspiraci k dalšímu pohybu i v rámci volného času dětí jsme zahájili nový motivační program, kterým reagujeme na současný trend v životech dětí tj. sdílení a sledování příspěvků na internetu, především v prostředí sociálních sítí. Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti nejenom velkými vzory, ale zároveň i autoritami.
Zahájili jsme tedy spolupráci se známým skokanem-parkouristou a youtuberem Tarym, který svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebný program. Tary organizuje vlastní celoroční workshopy a letní tábory, kde děti učí pohybu, disciplíně, cílevědomosti a zodpovědnosti vůči sobě samým, ale i svému okolí. Své aktivity prezentuje na internetu a sociálních sítích.

Děti se při osobních setkáních s Tarym dozvědí, jak tréninky, pravidelný pohyb a sebekontrola přispívají k životní pohodě a zvýšení sebevědomí. Tary si s dětmi zacvičí základní cviky a ukáže jim i různé vychytávky ze svého cvičebního programu.

Pro děti jsou tato setkání velmi výrazným motivátorem k dalšímu aktivnímu pohybu, který je provází po celý léčebný pobyt i po jejich návratu domů.

Příběhy našich klientů

 

 

 

Mikroklima v okolí Olivovny je zcela výjimečné a díky přilehlým Brdským lesům umožňuje zajímavou formu přirozené tělesné aktivity v přírodě, která je každodenní součástí léčby.

Kontakty a informace:

Přijímací kancelář: tel.: +420 323 619 103(105), prijem@olivovna.cz

Komentáře jsou vypnuty.