V Olivovně je pro děti na pobytu bezpečné prostředí

V Olivovně je pro děti na pobytu bezpečné prostředí

NASTAVENÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍ DĚTI NA LÉČEBNÉM POBYTU VÍCE, NEŽ DOMA PŘI PRAVIDELNÉM KONTAKTU SE SVÝMI VRSTEVNÍKY

K nám do Olivovny přijíždějí děti od 1 roku do 18 let z celé České republiky. 

Pomáháme jim zbavit se nadbytečných kilogramů a nastavit životní režim tak, aby věděly, jak se správně stravovat a proč je v životě důležitý pravidelný pohyb. Umíme ulevit dětem s onemocněním dýchacího systému, pomoci jim při bolestech pohybového aparátu i upravit nepříjemné příznaky spojené s refluxem jícnu. Intenzivní pobytová léčba dětí s atopickým ezkémem zmírní jeho projevy a rodiče se zároveň naučí, jak se o dítě starat v různých fázích ekzému.

To je náš úkol, který plníme již více než 120 let.

V současné době, vzhledem k epidemiologické situaci, se však přidal i další. A tím je vytvořit bezpečné prostředí pro naše malé i větší pacienty a jejich doprovod.

Jejich cesta u nás začíná příjmem, kdy se dětem i doprovodu provede test na Covid-19.

V průběhu zpravidla 5 týdenního pobytu jsou důsledně dodržována anti-epidemická opatření:

  • Veškerý personál používá po celou pracovní dobu roušku a důkladně přistupuje k dezinfekci rukou.
  • Dětem, rodičům i pracovníkům léčebny je pravidelně měřena teplota.
  • V případě akutního respiračního infektu u dítěte na léčebném pobytu bude dítěti proveden test PCR. Dále postupujeme dle výsledku testu a pokynů hygienické stanice. Pokud je test negativní, rozhoduje o léčbě ošetřující lékař.
  • Dezinfekční prostředky jsou rozmístěné ve všech společných prostorách; dbáme na jejich pravidelné používání. 
  • Klademe důraz na pravidelnou dezinfekci prostor, jednotlivých pomůcek a povrchů.
  • Návštěvy, střídání doprovodu i opuštění areálu je stanoveno pravidly.
  • Školní výuka probíhá standardně, avšak při dodržování hygienických pravidel; děti tak školu nezameškají.

Anti-epidemická opatření vytvářejí bezpečné prostředí dětem i jejich doprovodu. Minimalizujeme riziko nákazy COVID-19. Děti proto mohou plně využít léčebný pobyt, který jim pomůže na cestě za zdravím. To je naše poslání.

Tým Olivovy dětské léčebny