Mateřská škola

Mateřská škola


Do mateřské školy dochází děti, které jsou:

  • přijímány k léčení Olivovou dětskou léčebnou,
  • a děti z Říčan a okolí, jež jsou léčeny ambulantně.

Školka disponuje dvěma třídami o max. počtu dětí 14 v jedné třídě.

Jedná se o věkovou skupinu dětí 3-6 let, popřípadě děti s odloženou školní docházkou. Je možné přijmout i dítě mladší tří let.

Tradičně jsou ustanoveny heterogenní třídy Srdíčko a Motýlek. Právě do druhé jmenované třídy, do třídy Motýlek docházejí děti z ODL, jež svůj léčebný pobyt absolvují s doprovodem rodiče, příp. i děti bez doprovodu. Třídy jsou vybaveny pracovními stolky, herními koutky a dostatečným množstvím hraček i didaktických pomůcek.

Učitelky v MŠ pracují dle ŠVP (Školní vzdělávací program) pod názvem „Rok v přírodě“. Plán kombinuje výchovné a vzdělávací cíle společně s orientací školy na zdraví a s individuálním přístupem ke každému z dětí. Výchovně-vzdělávací činnost je uskutečňována ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, dostatečný prostor je věnován též spontánním aktivitám a hrám.

Provozní doba třídy Motýlek je od 8 do 12 hodin. Řízenou výchovně-vzdělávací činnost a ostatní aktivity absolvují děti samostatně pod vedením učitelek. Na zdravotní procedury a dopolední svačinu si děti vyzvedávají rodiče či jiný doprovod, následně mohou přivést dítě zpět do třídy.

Nedílnou součástí nástupu dítěte do školky je vyplnění dotazníku, který přináší individuální informace o dětech a nutné souhlasy doprovodu (např. souhlas s umístěním obrázku na nástěnku školy apod.).