Přehled ambulantních RHB výkonů

Přehled ambulantních rehabilitačních výkonů schválených pojišťovnami:

21002 - KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

21003 - KONTROLNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

21113 - FYZIKÁLNÍ TERAPIE II

21215 – LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA

21221 - INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I.  (LTV na neurofyziologickém podkladě)

21225 - INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II. (LTV - kondiční a analytické metody)

21315 - VODOLÉČBA II

21413 - TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

21713 - MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ

 

Spolupracujeme s následujícími zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

207 - Oborová zdravotní pojišťovna