Ambulance rehabilitace a fyzioterapie

Ambulance rehabilitace a fyzioterapie

Upozornění: S platností od 01. 01. 2024 účtujeme doplatek 400 Kč/1 návštěva.
 

Od 01. 11. 2021 již na nové adrese, vstup z ul. Malá Olivová

https://1url.cz/SKDps

 

Zodpovědná osoba: Ing. Martina Orlická

Bc. Kateřina Valešová

Vladimíra Konečná, DiS.

Tereza Rytiková, Dis.

 

V ambulanci se věnujeme dětem od 3 do 18 let s:

  • poruchami psychomotorického vývoje,
  • ortopedickou diagnózou,
  • respirační problematikou,
  • diastázou břišní, 
  • refluxní chorobou jícnu,
  • poruchou motility trávicího traktu,
  • obezitou a s vadným držením těla. 

Posoudíme psychomotorický vývoj dítěte, vyšetření stoje a chůze včetně vyšetření na podoskopu, pracujeme s funkční korekcí postavení hlezna a přednoží. 

Využíváme metody cvičení na neurofyziologickém podkladě, vycházející zejména z vývojové kineziologie, jako je akrální koaktivační terapie, senzomotorika, Vojtova metoda, apod. dle individuálních potřeb klienta.

Objednání: 

Tel.: +420 323 619 111

Kontakty ambulance:

emaily: ambulance@gmail.comrecepce@olivovna.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí - pátek (dle předchozí dohody)

Úhrada: 

  • samoplátci - úhrada v hotovosti v ambulanci
  • hrazeno pojišťovnou - FT poukaz, který vystaví pediatr, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, pneumolog nebo jiný odborník vzhledem k indikaci. 
  • S platností od 01. 01. 2024 účtujeme doplatek 400 Kč/1 návštěva.