Léčba pohybového ústrojí

Léčíme ortopedické vady pohybového aparátu, skoliózy, kyfoskoliozy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla a stavy po ortopedických operacích

U pooperačních stavů je dítě po zákroku na klinice převezeno do léčebny k další následné, péči spojené s individuální rehabilitací. Dětem jsou k dispozici pokoje na oddělení pod nepřetržitým dohledem zdravotních sester.

V Olivovně léčíme také děti s vadným držením těla a bolestmi pohybového aparátu spojených s poruchami funkce bránice (skupina v rozmezí 3 – 18 let). V rámci léčby je dítěti stanoven rehabilitační program zaměřený na zlepšení funkce bránice a koordinace se svaly trupu.

Nedílnou součácanisterapie pesstí léčby nejen pohybového aparátu je canisterapie, která má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku dětí. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motorikou (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Formou terapie lze spolupracovat s fyzioterapeutem a zdravotním personálem.

 

Canisterapii jsme začali v loňském roce léčit děti s neurovývojovými poruchami a letos se nám daří tuto péči dále úspěšně rozšiřovat u diagnóz, které to umožňují.

Léčba nemocí pohybové soustavy, nemocí svalové soustavy, kosterní soustavy a nemocí pojivové tkáně

  • vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátuChildren on bikes
  • stavy po operacích a ortopedických operacích k plánované rehabilitaci a dále rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
  • skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
  • morbus Scheuermann, dorzopatie

Ve většině případů u nás léčených dětí jde o tzv. překlady z „lůžka na lůžko“, tedy dítě je po zákroku na klinice a krátké rekonvalescenci převezeno do léčebny k další následné léčbě, spojené s individuální rehabilitací. Plán následné léčby je podrobně konzultován s klinikou a lékařem – fyzioterapeutem, s nímž ODL spolupracuje.

Diagnostika a léčba dětských pacientů s vadným držením těla (VDT) a bolestmi pohybového aparátu spojených s poruchami funkce bránice

Bolestmi páteře trpí každý druhý člověk a vlivem nesprávných pohybových stereotypů se intenzita bolesti zad u postižených jedinců stále zvyšuje. Ruku v ruce s touto skutečností stoupá i incidence tohoto typu obtíží v populaci. Tento jev se – bohužel – objevuje již od dětského věku. Vyšetřením funkce bránice prostřednictvím zhodnocení maximálních nádechových a výdechových ústních tlaků jsme schopni monitorovat, do jaké míry souvisí vadné držení těla (VDT) a bolesti páteře s poruchou funkce bránice. Lze tak objektivně ověřit, zda má cílená rehabilitační terapie zaměřená na respirační a stabilizační funkci bránice vliv na VDT a intenzitu bolesti páteře.

Cílem programu je tedy prokázat do jaké míry souvisí bolesti zad v oblasti hrudní a bederní páteře s poruchou stabilizační a respirační funkce bránice. Výstupem tohoto projektu by mělo být porovnání korelace mezi specializovaným spirometrickým (t.j., včetně hodnocení síly respiračního svalstva) a klinickým vyšetřením pacienta a intenzitou bolestí zad před a po zahájení cílené rehabilitace zaměřené na zlepšení funkce bránice. Cílem je posoudit, zda rehabilitací bránice dojde současně i k zmírnění bolestí hrudní a bederní páteře.

Běžnou praxí v terapii bolesti zad v oblasti hrudní i bederní páteře je spíše pasivní rehabilitace – t.j., medikamentózní léčba, fyzioterapie spočívající v protahování a uvolňování kloubů, vodoléčba, elektroléčba, masáže a v neposlední řadě – v pozdějším věku i operační řešení.

Oproti této běžné terapeutické praxi chceme v rámci našeho programu u dětských pacientů s bolestmi páteře a klinickými známkami indikujícími poruchu funkce bránice vypracovat rehabilitační program zaměřený na zlepšení funkce bránice a koordinace se svaly trupu podle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace. Rehabilitační program je pak dále modifikován pro samostatné cvičení rodičů s dětmi doma, které se pacient a rodiče naučí tak, aby dítě bylo schopno vlastním cvičením předcházet bolestem pohybového aparátu v budoucnu.

Po ukončení terapie, která bude trvat průměrně 8 týdnů (6-12 týdnů, v závislosti na motorických schopnostech jedince), budou opět zhodnoceny výsledky spirometrického vyšetření, výsledky měření síly respiračního svalstva asubjektivních bolestí zad dle bodové stupnice. Na závěr bude vyhodnocena korelace bodových hodnot před a po zahájení výše uvedeného postupu.

Cílová skupina

Děti s vadným držením těla a bolestmi zad věkového rozmezí 3 – 18 let.

Očekávaný přínos programu pro dětské pacienty ODL

Nejčastějším důvodem návštěvy rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta pacientem jsou opakované bolesti zad. Péče o pacienty s bolestmi zad je v budoucnu ze strany zdravotního pojištění nákladná. Pacienti s bolestmi zad v dlouhodobé neschopnosti podstupují opakované rehabilitace, medikamentózní terapii a v neposlední řadě často v budoucnu podstupuji nákladnou operaci páteře.

Přesnou diagnostikou a cíleným cvičením vyškoleným personálem můžeme předcházet přetrvávání VDT a opakování epizod bolestí zad a zásadně tak snížit náklady spojené s medikamentózní léčbou a případnou operací.

Školní docházka

V hlavní budově léčebny je umístěna i mateřská a základní škola, kterou děti během pobytu navštěvují. Výuka v základní škole navazuje na učivo kmenové školy, z níž dítě přichází. Pokud zdravotní stav dítěte neumožňuje navštěvovat základní školu, která se nachází přímo v budově léčebny, je zajištěna individuální výuka u lůžka pacienta.

 

Kontakty a informace:

Přijímací kancelář: tel.: +420 323 619 103(105), prijem@olivovna.cz

Komentáře jsou vypnuty.