Zpátky do formy

Zpátky do formy

Zpátky do formy

V dnešní době řada dětských lékařů zjišťuje, že vliv on-line výuky a nedostatek přirozených sociálních interakcí, kdy dochází ke snížení pravidelného přirozeného pohybu, ať již v rámci školních nebo mimoškolních sportovních aktivit, má nepříznivý dopad na psychickou a fyzickou kondici i imunitu dětí.

A to není dobrá zpráva.

Nedostatek pohybu a málo pobytu na čerstvém vzduchu se negativně odrážejí jak na tělesné kondici, tak na obranyschopnosti organismu. Výsledkem může být pár kilo navíc a také větší náchylnost k různým nemocem. Předpokladem je, že zdravé děti s normální hmotností se vrátí do kondice poměrně brzy, ale ty s nadváhou již potřebují odbornou pomoc.

Komplexní přístup zaručuje dobré výsledky

V naší léčebně se dlouhodobě a úspěšně věnujeme i dětem s obezitou. Komplexní terapie při zpravidla 5 týdenním pobytu je založena na úzké spolupráci dítěte s dětským lékařem, dětským obezitologem, nutričním terapeutem, dětským psychologem, fyzioterapeutem a trenéry. V případě potřeby provádíme endokrinologické vyšetření. Po skončení léčebného pobytu je u nás pro děti otevřená možnost návazné péče v obezitologické ambulanci a nutriční poradně.

V Olivovně probíhá školní výuka v lavicích

V naší léčebně funguje základní škola, do které děti v průběhu pobytu docházejí. V této době, v běžných školách z důvodů epidemické situace, neprobíhá školní výuka prezenční formou. V Olivovně však platí výjimka pro status zdravotnického zařízení, a proto děti den co den usedají do lavic. Velkým přínosem naší olivenské školy je malý kolektiv v každé třídě, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Výuka navazuje na učivo kmenové školy. Děti se tak učí pospolu, komunikují s učiteli i mezi sebou, pomáhají si a neztrácejí tak velice důležitý sociální kontakt.

Mladý youtuber a parkourista Tary motivuje děti k aktivnímu pohybu

Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti velkými vzory, ale také autoritami. Známý parkourista a youtuber Tary, který děti pravidelně v naší léčebně navštěvuje, svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebně-rehabilitační program a motivuje děti k aktivnímu pohybu i po návratu domů.

Zpátky do formy 

Obezita prokazatelně poškozuje zdraví. Ovlivňuje téměř každý tělesný systém včetně pohybového a respiračního a stává se rizikovým faktorem např. při průběhu infekčních onemocnění.

Dostat se zpátky do formy je proto více než žádoucí a vyžaduje racionální, zodpovědný a motivující přístup. A ten u nás v léčebně dětem poskytujeme. Co pro to můžete udělat? Podívejte se zde.