Zpátky do formy

Zpátky do formy

Obezita je rizikový faktor při průběhu infekčních onemocnění 

Děti měly letos delší, neplánované prázdniny, což je pro ně samotné možná příjemné, avšak pro kondici a imunitu už to tak skvělá zpráva není. Nedostatek pohybu a málo pobytu na čerstvém vzduchu se negativně odrážejí jak na tělesné kondici, tak na obranyschopnosti organismu. Výsledkem může být pár kilo navíc a také větší náchylnost k různým nemocem. Zdravé děti s normální váhou se vrátí do kondice poměrně brzy, ale ty obézní již potřebují odbornou pomoc.

Komplexní přístup zaručuje dobré výsledky

V naší léčebně se dlouhodobě a úspěšně věnujeme i dětem s obezitou. Komplexní terapie při zpravidla 5 týdenním pobytu je založena na úzké spolupráci dítěte s dětským lékařem, dětským obezitologem, nutričním terapeutem, dětským psychologem, fyzioterapeutem a trenéry. V případě potřeby provádíme endokrinologické vyšetření. Po skončení léčebného pobytu je u nás pro děti otevřená možnost návazné péče v obezitologické ambulanci a nutriční poradně.

V Olivovně děti školu nezameškají

V Olivově dětské léčebně máme výborně fungující základní školu, která  je vybavena počítači, interaktivní tabulí i moderními pomůckami, které žáci využívají k osvojení i k procvičování učiva.

Žáci pracují v návaznosti na výuku v kmenové škole. Probíraná látka se shoduje s učivem, které by žák probíral ve své škole. Třídní učitelé dětí, které se u nás léčí, nám na začátku pobytu zasílají vyplněný dotazník s učivem, které máme v naší škole probrat.

Pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných učitelů. Někteří mají ještě kromě svého oboru vystudovanou i speciální pedagogiku. Děti jsou ve třídách rozděleny do malých skupin, přibližně po deseti žácích. Škola úzce spolupracuje s psycholožkou léčebny a zohledňuje osobní zvláštnosti a potřeby dětí dle jejich individuálních plánů. Všechny tyto faktory zaručují individuální přístup ke každému dítěti a výuka je tak i efektivnější, než ve škole standardní.

Na konci každého turnusu posíláme závěrečné hodnocení žáka rodičům a třídnímu učiteli. Ve své škole nemá žák zameškané hodiny, neboť docházka u nás se započítává, jako by byl žák ve své škole. 

Mladý youtuber a parkourista Tary motivuje k aktivnímu pohybu

Mladé osobnosti z internetového prostředí jsou pro děti velkými vzory, ale také autoritami. Známý parkourista a youtuber Tary, který děti pravidelně v naší léčebně navštěvuje, svou aktivní osvětou navazuje na náš léčebně-rehabilitační program a motivuje děti k aktivnímu pohybu i po návratu domů.

Zpátky do formy 

Obezita prokazatelně poškozuje zdraví. Ovlivňuje téměř každý tělesný systém včetně respiračního a stává se rizikovým faktorem při průběhu infekčních onemocnění.

Dostat se zpátky do formy je proto více než žádoucí a vyžaduje racionální, zodpovědný a motivující přístup, který u nás v léčebně můžeme dětem poskytnout.