Slovo našeho lékaře - spánková apnoe

Slovo našeho lékaře - spánková apnoe

Zeptali jsme se paní primářky, co ještě pro naše děti v rámci léčebného pobytu děláme. A zde je její odpověď:

"Děti u nás také podrobujeme dotazníku spánkové apnoe, který je oficiálně schválený neurologickou společností ke screeningu.

Při scóre nad 24 b. provedeme vyšetření přístrojem Somnocheck. Nejedná se jen o monitoraci pouze noční saturace, ale i o měření proudu vydechovaného vzduchu, tudíž zachytíme nejen apnoi,  ale i hypopnoi (měření AHI indexu).

Každý turnus tak referujeme 2-3 děti do spánkové laboratoře k polysomnografii."

MUDr. Eva Havránková, primářka