Imunita dětí po návratu do škol

Imunita dětí po návratu do škol

IMUNITA  DĚTÍ  PO  NÁVRATU  DO  ŠKOL

Na téma imunita dětí po návratu do škol promluvil renomovaný pneumolog, MUDr. Petr Koťátko, který je garantem léčby respiračních onemocnění v Olivově dětské léčebně a zároveň u nás vede pneumologickou ambulanci.

„Karanténní opatření výrazně snížila „běžnou“ nemocnost u dětí. Běžná respirační onemocnění, která trápí děti v podzimním a zimním období jsme za poslední rok téměř neviděli. Otázkou je, jak to bude vypadat, až se děti vrátí zpět do školek a škol.

Jsou na to dva názory lékařů. První názor je ten, že imunita často stonajících dětí se během karantény mohla „zotavit“ a děti budou méně nemocné i po nástupu do kolektivu. Druhý názor je ten, že imunita tzv. „zlenivěla“ a po rozvolnění a nástupu dětí do kolektivu bude vyšší nemocnost na běžné respirační infekty. Ukáže teprve čas, kdo měl pravdu.“

Nejmenší děti si imunitu teprve budují

Jak to bude vypadat u nejmenších dětí, u kterých se imunita teprve vyvíjí?

„U nejmenších dětí je kontakt s běžnými infekty velmi důležitý k nastavení správné imunity. Tady se teprve s odstupem ukáže, zda karanténní opatření měla vliv na rozvoj imunity a jaký.“

Mezi hlavní přínosy 5 týdenního pobytu patří významné snížení nemocnosti, celkové zlepšení zdravotního stavu a posílení imunity. Součástí léčby je dechová rehabilitace a fyzioterapie, pravidelný pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Děti se u nás setkávají v kolektivu, jak při volnočasových aktivitách, tak ve škole a školce, kam v průběhu pobytu docházejí.

⇒  Přijímáme děti od 1 roku do 18 let, děti do 6 let s doprovodem rodiče.

⇒  Léčebný pobyt dítěte a rovněž i doprovodu dětí do 6 let je plně hrazen pojišťovnou.

Pobyty se rychle plní, proto nás kontaktujte včas.

Těšíme se na vás.