Víte, že...part 1

Víte, že...part 1

Víte, že

...do naší léčebny přijímáme také děti s refluxní chorobou jícnu?

...reflux jícnu bývá spojen s chronickými respiračními problémy?

...k léčbě tohoto onemocnění s úspěchem využíváme zavedenou neinvazivní metodu rehabilitace bránice, která zlepšuje antirefluxní roli bránice?

...se tuto metodu u nás naučíte a můžete tak pomoci svému dítěti s dýchacími problémy i doma?

...tak může dojít u vašeho dítěte ke snížení nemocnosti i užívání léků?

Těšíme se na vás. 

Tým Olivovy dětské léčebny