Prohlášení Olivovy dětské léčebny o.p.s. k preventivnímu opatření proti výskytu nákazy COVID-19

Prohlášení Olivovy dětské léčebny o.p.s. k preventivnímu opatření proti výskytu nákazy COVID-19

Prohlášení Olivovy dětské léčebny o.p.s. k preventivnímu opatření proti výskytu nákazy COVID-19

(v souladu s doporučeným postupem MZ ČR)

Při příjmu dětí klademe důraz na klinický stav a epidemiologickou anamnézu – rodiče vyplní Čestné prohlášení, při důvodném podezření na možnost nákazy aktivujeme algoritmus dle doporučení MZ ČR a Krajské hygieny

Preventivní opatření platné pro děti a rodiče při léčebném pobytu a pro zaměstnance ODL:

  • Zvýšená hygiena rukou – v průběhu dne opakované mytí rukou mýdlem a vodou nejméně po dobu 20 sekund. Po umytí vždy použití dezinfekce na ruce s plným virucidním účinkem.

  • Rozmístění dezinfekčních prostředků do společných prostor – oddělení, škola, jídelna, herna atd. – vychovatel a/nebo sestra dbá na použití dezinfekce při příchodu a odchodu ze společných prostor.

  • Důraz na pravidelnou dezinfekci jednotlivých pomůcek (fonendoskop, teploměr..) a povrchů, vč. klik od dveří a vypínačů (zejména na sesternách a vyšetřovatelských místnostech).

  • Okamžitá izolace nemocných dětí při prvních klinických známkách respiračního onemocnění, zejména při febrilním průběhu.

  • Při důvodném podezření (pozitivní klinický nález a epidemiologická anamnéza dle postupu MZ ČR) na nákazu COVID-19 personál použije správné ochranné pomůcky (filtrační maska FFP 3, ochranné brýle, rukavice, čepice a empír).

  • V případě vyšší nemocnosti dětí (netýká se pouze nákazy COVID-19, ale i jiných respiračních onemocnění) zrušení hromadných akcí (diskotéka, divadlo, talentová soutěž atd.).

  • Další zvláštní opatření (nařízení karantény, zákaz organizace výletů po okolí, zákaz návštěv atd.) se budou odvíjet od aktuální epidemiologické situace (zejména od počtů případů), v souladu s aktuálními doporučení MZ ČR.