Preventivní opatření naší léčebny platná v průběhu pobytu proti výskytu nákazy COVID-19

Preventivní opatření naší léčebny platná v průběhu pobytu proti výskytu nákazy COVID-19

Milí rodiče,

v této době je, více než kdy jindy, kladen důraz na ochranu zdraví nás všech. I my všichni, zaměstnanci Olivovy dětské léčebny, se snažíme vytvořit dětem v průběhu léčebného pobytu bezpečné prostředí.

 • Jsou zakázány veškeré návštěvy – toto opatření jsme zavedli z nutnosti ochránit zdraví našich pacientů, mezi nimiž jsou i děti s respiračními nemocemi. S dětmi je možný telefonický kontakt či prostřednictvím sociálních sítí. Děti s rodiči se snažíme spojit i pomocí webových stránek a facebooku, kde zveřejňujeme např. fotky a videa.
 • Je dodržována zvýšená hygiena rukou – v průběhu dne opakované mytí rukou mýdlem a vodou nejméně po dobu 20 sekund. Po umytí vždy použití dezinfekce na ruce s plným virucidním účinkem.
 • ü  Rozmístění dezinfekčních prostředků do všech společných prostor - vychovatel a/nebo sestra dbá na použití dezinfekce dětmi při příchodu a odchodu ze společných prostor.
 • Klademe důraz na pravidelnou dezinfekci jednotlivých pomůcek (fonendoskop, teploměr..) a povrchů, vč. klik od dveří a vypínačů.
 • Okamžitá izolace nemocných dětí při prvních klinických známkách respiračního onemocnění.
 • Při důvodném podezření na nákazu COVID-19 personál použije správné ochranné pomůcky a bude aktivován algoritmus dle doporučení MZ ČR a Krajské hygieny.

PRAVIDLA NOŠENÍ ROUŠEK

 • Při příjmu veškerý personál, který přichází do kontaktu s rodiči a dětmi používá roušky typu min. FFP2.
 • Z příjmu jsou vyloučeny děti, které mají respirační infekt, teplotu nad 37,5 st. C, mají pozitivní epidemiologickou anamnézu ve smyslu kontaktu s nakaženým pacientem nebo děti, které byly v posledních 14 dnech repatriovány zpět do ČR.
 • Od přijetí dětí a jejich matek jako doprovod, nesmí opustit areál ODL (případný nákup zajišťuje ve frekvenci 2x týdně náš personál), případné předání jiných věcí se uskutečňuje venku nebo v prostředí recepce s respektováním dostatečné doporučené distance mezi osobami.
 • Během prvních 14 dnů od přijetí trvá tzv. „falešná karanténa“ – protože i u dětí, které byly přijaty zdravé, nelze vyloučit onemocnění ve fázi inkubace, děti musí nosit roušku po celý den (vyjma stravování), pečlivě si dezinfikovat ruce.
 • Po období 14 dnů, pokud se neobjeví onemocnění, jsou děti mezi sebou chráněny v „hermeticky uzavřeném prostředí“.

Pravděpodobnost nákazy je minimální a často tím, jak jsou nastavena preventivní opatření, jsou u nás děti chráněny více, než doma při pravidelném styku se svými vrstevníky.

 • I nadále platí přísná hygienická pravidla, ale nošení roušek nepožadujeme u léčebných procedur, kde rouška může zhoršit techniku provádění nebo proceduru zcela znemožní.
 • Pro personál platí nařízení vlády o minimálním pohybu, po celou dobu své pracovní doby používají roušku a důkladně přistupují k dezinfekci rukou.

Prim. MUDr. Jiří Havránek