Pravidla pobytu v Olivově dětské léčebně platná do odvolání

Pravidla pobytu v Olivově dětské léčebně platná do odvolání

Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás soupis pravidel a anti-epidemických opatření. Rádi bychom, abyste přijali příslušná omezení s vědomím, že tyto kroky činíme pro bezpečí našich hospitalizovaných dětí. I jedna nákaza zvenčí může předčasně ukončit pobyt všem dětem.

Důležité upozornění: Přijímáme děti i jejich doprovod pouze s negativním PCR testem max. 72 hodin starým, ideálně 48 hodin. Přijímací kancelář kontaktuje všechny klienty před nástupem.

 

ROUŠKY

 • Od příjezdu je třeba zachovávat zvýšená protiinfekční opatření (roušky, mytí a dezinfekce rukou), při stravování se dodržuje 2m vzdálenost mezi jednotlivými doprovody a jejich dětmi, v denním režimu jsou vynechány některé procedury, ve škole se používají roušky nebo respirátory, zvýšená hygienická opatření se dodržují prvních 5 dnů od příjezdu.
 • Poté lze opatření rozvolnit = děti i jejich doprovod nemusí v budově a v areálu ODL nosit roušku, ale její nošení doprovodu ve společných prostorech doporučujeme.
 • Typ roušky není u dětí rozhodující, rozhodující je pouze, aby rouška plátěná byla čistá a jednorázová rouška se používala opravdu jednorázově,  doprovod nosí roušku chirurgickou, nanoroušku nebo respirátor.
 • Léčebna umožní matkám 2x v týdnu roušky vyprat a sterilizovat.


STŘÍDÁNÍ DOPROVODU

 • Střídání osob doprovodu bude umožněno jen výjimečně a pouze po předložení negativního PCR testu provedeného na náklady žadatele a max. 2 dny starého
 • Střídání doprovodu: prosíme rodiče, ev. prarodiče o rozvážný způsob střídání. Každý příchod jakékoli osoby zvenčí představuje jisté riziko přivlečení nákazy do komunity lidí, která je z principu praktické izolace sama sobě neinfekční.                

NÁVŠTĚVY

Návštěvy se řídí aktuální epidemiologickou situací a stanoveným interním pravidlem.

NÁKUPY

 • Oficiálně bude v Olivově léčebně nákup zajištěn 2x týdně naším pracovníkem dle přání doprovodu.
 • Možné bude neomezené nakupování přes internet.
 • Nákupy  v obchodech nebudou povoleny.


OPOUŠTĚNÍ AREÁLU, VYCHÁZKY

 • Opouštění areálu - vycházky budou možné vždy pouze v doprovodu zaměstnance léčebny.
 • Samostatné vycházky budou povoleny jen v areálu léčebny.
 • Doprovázející osoby se nesmějí stýkat s cizími osobami mimo areál ODL


DALŠÍ OPATŘENÍ

 • 1x denně bude všem dětem, rodičům a pracovníkům léčebny změřena teplota. U osob, kde se teplota prokáže, bude dle dalších příznaků a ordinace lékaře následně proveden antigenní rychlotest a dle jeho výsledku bude určen lékařem další postup.
 • Kulturní akce ve venkovním areálu budou možné při zajištění adekvátních protiepidemických opatření.
 • Děti s akutním respiračním infektem na pobytu budou umístěny do důkladné izolace a dle ordinace lékaře jim bude proveden antigenní rychlotest. Další postup bude určen dle výsledku testu.
 • Vyhrazujeme si právo měnit pravidla pobytu v souvislosti s oficiálními změnami, které vyhlásí vláda ČR.

prim. MUDr. Ludmila Vašíčková