Pravidla pobytu v Olivově dětské léčebně platná do odvolání

Pravidla pobytu v Olivově dětské léčebně platná do odvolání

 Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás soupis pravidel a anti-epidemických opatření. Rádi bychom, abyste přijali příslušná omezení s vědomím, že tyto kroky činíme pro bezpečí našich hospitalizovaných dětí. I jedna nákaza zvenčí může předčasně ukončit pobyt všem dětem.

 ROUŠKY

 • od příjezdu do odvolání je třeba zachovávat zvýšená protiinfekční opatření (roušky, mytí a dezinfekce rukou),
 • po odvolání primářem léčebny na základě: klinického stavu dítěte a doprovodu (dítě ani doprovod nesmí mít TT nad 37,3 a/nebo respirační obtíže a/nebo průjem) lze opatření rozvolnit = děti i jejich doprovod v budově ani v areálu ODL nemusí nosit roušku,
 • typ roušky není rozhodující, rozhodující je pouze, aby rouška plátěná byla čistá a jednorázová rouška se používala opravdu jednorázově,
 • léčebna umožní matkám 2x v týdnu roušky vyprat a sterilizovat.

 
STŘÍDÁNÍ DOPROVODU

 •  Střídání osob doprovodu bude umožněno jen na základě:
  a) negativity rychlotestu a nepřítomnosti horečky a/nebo respiračního onemocnění a/nebo údaji o kontaktu s COVID-19 pozitivním pacientem,
  b) při doložení max. 4 dny starého PCR vyšetření a nepřítomnosti horečky a/nebo respiračního onemocnění a/nebo údaji o kontaktu s  COVID pozitivním pacientem.
 • U osob s pozitivním rychlotestem bude doplněno vyšetření PCR. V případě pozitivity osoba nebude moci své dítě v léčebně doprovázet. Naopak u osoby, která měla v úvodu pozitivní rychlotest, ale následně PCR vyšetření negativní, bude možný nástup ihned po obdržení informace o negativitě.
 • Střídání doprovodu: prosíme rodiče, ev. prarodiče o rozvážný způsob střídání. Každý příchod jakékoli osoby zvenčí představuje jisté riziko přivlečení nákazy do komunity lidí, která je z principu praktické izolace sama sobě neinfekční. Střídání ve frekvenci 1x týdně vám uhradíme na vlastní náklady, při frekvenci vyšší jsme ochotni vyšetření zprostředkovat, ale již za úhradu (cena rychlotestu je 350 Kč, cena PCR 1700 Kč). Protože pozitivita rychlotestu znamená nutnost provedení PCR vyšetření, je třeba se nechat otestovat s předstihem. Vyšetření budou prováděna po nahlášení na recepci, v rámci rodiny je nárok na 4 testy zdarma, pátý test je již zpoplatněn.

        Testujeme v tyto dny a časy: 

        Po - Pá  (07:00 - 12:30)

        So a Ne (08:30 - 09:00, 13:00 - 14:00)

          
NÁVŠTĚVY

 • Návštěvy jsou oficiálně povoleny od 25. 5. Pro děti s matkami budou povoleny každou sobotu a středu a pro velké děti každou neděli (vyjma první a poslední neděle pobytu).
 • Návštěvy dětí bez doprovodu v neděli: pouze v čase 9.00-12.00 nebo 14.00-17.00
 • Návštěvy dětí s doprovodem v sobotu: pouze v čase 9.00-12.00 nebo 14.00-17.00 a ve středu v čase 15.00-17.00.
  • Velmi prosíme o akceptování našich podmínek: návštěva bude povolena max. 2 osobám, pouze s rouškami na obličejích a to trvale, v délce max. 3 hod., které při příjezdu nevykazují přítomnost horečky (teplota nad 37,3 C) a/nebo respiračního onemocnění a/nebo údaji o kontaktu s COVID-19 pozitivním pacientem.
  • Návštěva po příjezdu do léčebny a ihned zapíše: celé jméno, adresu, telefon a dobu příchodu.
  • Návštěva se uskuteční venku v areálu léčebny, pouze při nepřízni počasí bude zpřístupněna venkovní terasa a prostory recepce. Zde musí být zachována distance min. 2 metrů od dalších osob. Prostor recepce bude bezprostředně po návštěvách vydezinfikován.
  • Během návštěvy bude umožněn pohyb pouze v areálu, roušky musí využívat obě strany, tj. jak klienti léčebny, tak osoby, které přijeli na návštěvu, a to po celou dobu návštěvy v léčebně. Důležitá je okamžitá dezinfekce rukou v prostředí recepce.
  • V průběhu návštěvy není dovolena konzumace jídla ani pití.
  • Odcházení mimo areál není povoleno.
    

NÁKUPY

 • Oficiálně bude v Olivově léčebně nákup zajištěn 2x týdně naším pracovníkem dle přání doprovodu.
 • Možné bude neomezené nakupování přes internet.
 • Nákupy  v obchodech nebudou povoleny.
   

OPOUŠTĚNÍ AREÁLU, VYCHÁZKY

 • Opouštění areálu - vycházky budou možné vždy pouze v doprovodu zaměstnance léčebny.
 • Samostatné vycházky budou povoleny jen v areálu léčebny.
   

DALŠÍ OPATŘENÍ

 • 1x denně bude všem dětem, rodičům a pracovníkům léčebny změřena teplota. U osob, kde se teplota prokáže, bude následně proveden rychlotest. Do té doby bude osoba v přísné izolaci (v praxi můžeme očekávat výsledek do 24 hod.).
 • Harmonogram stravování - první týden budou rozděleny děti s matkami na dvě skupiny podle pater. Každá skupina bude mít na jídlo vyhrazeno 30 min. a v jídelně musí být zachovány nařízené rozestupy.
 • Kulturní akce ve venkovním areálu budou možné při zajištění adekvátních protiepidemických opatření.
 • Děti s akutním respiračním infektem na pobytu budou umístěny do důkladné izolace a bude jim proveden test PCR. Dále dle výsledku testu.
 • Vyhrazujeme si právo měnit pravidla pobytu v souvislosti s oficiálními změnami, které vyhlásí vláda ČR.
   

Prim. MUDr. Jiří Havránek