Péči psycholožky děti vítají

Péči psycholožky děti vítají

Děti mají možnost využívat psychologickou péči každý všední den, což lze považovat za významný přínos naší léčebny. Aktuálně s dětmi pracují dvě psycholožky.

Dětem se věnujeme především individuálně a dle potřeby jsou realizována i skupinová sezení. Z psychologického hlediska klademe důraz především na individuální přístup a individuální psychologickou péči. Probíhají psychologické konzultace i psychoterapeutická sezení – s dětmi tedy pracujeme poradensky i terapeuticky. 

Děti jsou k nám objednávány většinou prostřednictvím lékařů, zdravotních sester, vychovatelů, případně mohou dát podnět k psychologické konzultaci i rodiče. Děti se mohou objednat na konzultaci také samy nebo též provádíme depistáž dětí s potenciálním rizikem díky vzájemné spolupráci a komunikaci se zdravotnickým personálem.

Důvěrné informace, které s námi děti sdílejí, jsou z etického hlediska zachovávány pod mlčenlivostí.

Mgr. Aneta Klíma Rychová

Mgr. Kateřina Licholetová