Olivovna pouští žilou

Olivovna pouští žilou

Olivovna pouští žilou

Olivovna pouští žilou je dobroprojekt, který jsme spustili v listopadu letošního roku. Bohulibá akce, do které se může zapojit kdokoliv z našich kolegů, může zachránit nejeden lidský život. Každý den, systematickou prací naplňujeme naši vizi, a tou je pomoc dětem na cestě ke zdraví. Chtěli jsme jít ještě dále a dát naší smysluplné práci nový rozměr a hlubší význam.

V den D, 19. listopadu jsme se všichni stateční potkali v Benešovské nemocnici na transfúzní stanici.

Čekala na nás milá paní vrchní a celý personál sestřiček. Bylo mezi námi i několik nováčků, ale i zkušení dárci, kteří již dobře věděli, co je čeká. Prvního darování krve v Olivovně se původně mělo zúčastnit dvanáct jedinců, ale nakonec nás do Benešovské nemocnice odjelo pět, jelikož většině ostatním nedovolil jejich momentální zdravotní stav se akce „Olivovna pouští žilou“ zúčastnit.

Atmosféra na transfúzní stanici byla celou dobu velmi příjemná. Naše dámská sestava budila trochu rozruch, jelikož jsme byly více zvědavé, než je zvykem, na všechno se ptaly, vtipkovaly, fotily a navzájem se podporovaly. Všem z nás se podařilo darovat plnou jednotku krve, která čítá 450 ml. Celkem jsme tedy darovaly 2 250 ml krve. Přes dva litry drahocenné tekutiny, která se nedá ničím nahradit.

Děkujeme tímto všem, kteří pravidelně i nepravidelně darují krev a pomáhají tak společně s námi. Není to totiž nic těžkého. Stačí vyplnit dotazník, vydržet dvě píchnutí (první je kvůli vyšetření krve) a pak už si jen užívat ten krásný vnitřní pocit z dobrého skutku. Je to vskutku očistné.

Díky i Vám milé olivenské dámy, že jsem mohla být součástí týmu dárkyň a za čtyři měsíce se opět těším.

Olga Trnková