Noc kostelů

Noc kostelů

Historie Olivovy dětské léčebny se začala psát již na konci 19. století. V roce 1890, manželé Louisa a Alois Olivovi, předložili Pražské obci návrh na vybudování ústavu pro ochranu zanedbané a opuštěné mládeže, vydané nebezpečí mravní a fyzické zkázy. Nabídku učinili Olivovi při příležitosti sňatku arcikněžny Marie Valerie. Podle jejich návrhu měla Pražská obec provést výběr pozemků a postavit ústav. Olivovi se zavázali přispět částkou 50 tisíc zlatých a založit nadaci k vydržování ústavu. Pražská obec tuto nabídku po dlouhé úvaze přijala a v roce 1895 byla založena Olivova nadace, která.................. 

Více se dozvíte, pokud nás navštívíte u příležitosti letošní

NOCI  KOSTELŮ

dne 10. 06. 2022

  • 17:00 - 1. komentovaná prohlídka
  • 19:30 - 2. komentovaná prohlídka

 

Těšíme se na vás,

Josef Boubín, marketing.

+420 723 564 383