Návštěvní řád platný v období epidemie

Návštěvní řád platný v období epidemie

Vážení návštěvníci,

          vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 Vás zdvořile žádáme, abyste s ohledem na zdraví svého dítěte i s ohledem na zájem všech ostatních pacientů omezili návštěvní kontakt na dobu co nejkratší.

         V naší léčebně jsou návštěvy zakázány, avšak zákaz se nevztahuje na rodiče, rodinné příslušníky a opatrovníky. Pro děti s vlastním doprovodem (do 6 let) jsou návštěvní hodiny od 9:00 do17:00 hodin.

         Dětem bez doprovodu jsou návštěvy umožněny po adaptačním týdnu v neděli, taktéž od 9:00 do 17:00 hodin, a to ve vyhrazeném prostoru na recepci a v areálu léčebny, tj. kolem budovy a v parku. Děti bez doprovodu ani děti s doprovodem nesmějí z epidemiologických důvodů opouštět areál léčebny bez doprovodu pracovníka léčebny.

Prosíme o dodržování následujících hygienických opatření:

  • při příchodu je nutné vyplnit na recepci čestné prohlášení s telefonickým kontaktem, abychom v případě potřeby mohli informovat Hygienickou stanici,
  • je nutné se zapsat do Mimořádné knihy návštěv,
  • je nezbytná dezinfekce rukou a použití roušky po celou dobu návštěvy,
  • pracovník recepce změří Vaši tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem, v  případě naměření tělesné teploty nad 37 st. C platí okamžitý zákaz vstupu do budovy.
     

Děkujeme za pochopení.

Datum: 11. 03. 2020

Ing. Miroslav Vacek, ředitel