Naše současné léčebné možnosti

Naše současné léčebné možnosti

V současné době poskytujeme léčebně rehabilitační a následnou lůžkovou péči dětem od 1 roku do 18 let.      

Naše léčebna disponuje 120 lůžky umožňujícími návaznou rekonvalescentní péči pro dětské pacienty s respiračními problémy, pohybovými problémy, obezitou, GER a pro děti s atopickým ekzémem, u AE i ve velice závažných stupních postižení. Máme k dispozici lůžka, kde je 24 hodinový dohled zkušené pediatrické sestry a stejně tak, díky pohotovostním službám, je trvale přítomen erudovaný lékař. Zdravotní pojišťovny hradí u dětí do 6 let i pobyt doprovázející dospělé osoby. Jsou-li k tomu zdravotní či jiné důvody, je možné si u revizního lékaře vyžádat úhradu i pro doprovod staršího dítěte.

Pro pacienty jsme, vedle základní léčebné tj. chronické léčby, připraveni poskytnout základní monitorování (SaO2, NIBP), k dispozici je EKG přístroj. Jsme schopni statimově provádět odběry (spolupráce s laboratoří Vidia Diagnostika), mikrobiologické vyšetření i RTG (k dispozici v městské nemocnici Říčany). Při zhoršení pacientova stavu není problémem krátkodobá infuzní léčba, oxygenátor a samozřejmě resuscitační „košíček“, který obsahuje vše potřebné, co má obsahovat, včetně defibrilátoru. Rozvod O2 zatím není k dispozici, pouze tlaková bomba.

U chronicky nemocných dětí s respirační problematikou provádíme v rámci diagnostiky spirometrii, včetně bronchomotorických testů a FeNO, v rehabilitačních programech potom pro dobře spolupracující děti drenážní dechové techniky s konstantním PEP (TheraPEP), s oscilujícím PEP (PARI-O-PEP nebo RC Cornet) nebo s chvějivým PEP (Acapella). Pro velmi dobře spolupracující děti využíváme aktivní cyklus dechových technik (kontrolované dýchání, cvičení hrudní pružnosti a metodu usilovného výdechu).

V týmu 4 pediatrů mají 3 lékaři atestaci z pediatrie, 2 lékaři i praktické zkušenosti s akutní medicínou ze svých předchozích pracovišť. O děti na pobytu se starají dvě psycholožky se zaměřením na dětský věk i problémy maminek a dvě nutriční terapeutky.

V našich ambulancích pracují známí odborníci ve svých oborech:

Plicní: MUDr. Petr Koťátko, KDDL Ke Karlovu, 1.LF UK, MUDr. Václav Koucký, plicní oddělení DK FN Motol, 2.LF

Obezitologie: MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D, KDDL Ke Karlovu, 1.LF UK

Do budoucna plánujeme jejich další rozšíření. V neposlední řadě děti a jejich rodiče mohou využít psychologickou i nutriční poradnu. Jejich uplatnění jde v dnešní době napříč všemi diagnózami.

  
Prim. MUDr. Jiří Havránek, Olivova dětská léčebna