Dřevo krásných stromů - seminář

Dřevo krásných stromů - seminář

Seminář se zaměřením na historii založení parku Olivovy dětské léčebny, péči o dřeviny, které zde rostou a symboliku významných dřevin, jak vypadá strom, jako estetická dominanta parku a na straně druhé, jaké má krásné dřevo. Název semináře byl odvozen od stejnojmenných knih autora pana Martina Patřičného. Je určen pracovníkům odborů životního prostředí, dendrologům, pedagogům, žákům 7-9. ročníků ZŠ, SŠ, gymnázií, studentům VŠ a široké veřejnosti.  

Přednáškový seminář se uskuteční:

  • dne 23.3.2023 od 9:30,
  • v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech.

Program:

  • 1) Symboliku “významných a památných stromů“ přednese PhDr. Marie Hrušková.
  • 2) Dřevo krásných stromů, které nás provází lidským životem a svůj životní postoj k úžasné práci se dřevem představí pan Martin Patřičný.
  • 3) Park Olivovy dětské léčebny představí ředitel Ing. Miroslav Vacek  ODL.
  • 4) Dřeviny v parku Olivovy dětské léčebny zhodnotí student ČZÚ v Praze pan Lukáš Chramosta.

 

Přihlásit se můžete na:

mobil: + 420 723 564 383 nebo na e-mail: marketing@olivovna.cz

Seminář je zdarma.

Těšíme se na vás.