Místní lesopark je kouzelné a klidné místo

Místní lesopark je kouzelné a klidné místo

Jmenuji se Lukáš Chramosta a v současné době mě můžete zahlédnout v prostorách parku Olivovy dětské léčebny v Říčanech. Právě dokončuji studium Systémové arboristiky na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a v rámci své bakalářské práce vypracovávám návrh revitalizace parku zde v Olivovně.

Momentálně provádím dendrologický průzkum neboli inventarizaci dřevin. Co to vůbec znamená? Jedná se především o sběr dat o každém stromu zde v parku, jako jsou rod a druh dřeviny, rozměry a především jejich vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva atd. Jinými slovy hodnocení dřevin. Nedílnou a důležitou součástí inventarizace je navrhování pěstebních opatření pro stromy, u kterých je potřeba zajistit lepší provozní bezpečnost či vitalita. Anebo je odstranit, protože by mohly být nebezpečné pro své okolí. Z těchto dat se odvíjí následné ošetření stromů či kácení nevhodných jedinců.

Zjednodušeně řečeno, inventarizace zde v Olivovně má dva hlavní cíle.

  • Zaprvé, zjistit zdravotní stav zde rostoucích dřevin a popřípadě navrhnout pro jednotlivé dřeviny zásahy tak, aby byla v celém parku zachována provozní bezpečnost. To je jeden ze zásadních cílů. Nachází se zde totiž dětská hřiště, kde se pohybuje velké množství dětí a maminek s kočárky,
  • a zadruhé, daná opatření provést tak, aby byla maximálně šetrná a pokud možno co nejvíce prodloužila životnost místní vegetace. Místní park je totiž opravdu klidné a kouzelné místo jak pro odpočinek, tak na hraní pro děti z místní léčebny.

Práce zde v parku je pro mě svým způsobem pocta, protože vím, že dělám něco smysluplného jak pro místní přírodu, tak i pro lidi, kteří tento park využívají. Také na lidech, co zde v léčebně pracují, vidím, že mají k místnímu parku velmi kladný vztah. Vždy mě potěší, když strávím pár minut s jakýmkoliv človíčkem z místního personálu, který zrovna jde okolo a nelení za mnou přijít a zeptat se, co a jak vypadá, popřípadě se mě zeptá, co je kde za strom a nechá si vysvětlit, co ho zrovna zajímá atd.

 

Lukáš Chramosta,

student ČZU v Praze