Seminář psychosomatická problematika školních dětí 11.4. 2019 v 17.00 hod

Psychosomatická problematika školních dětí

pořádaný ve spolupráci Olivovy dětské léčebny s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Odborným garantem semináře bude MUDr. Jan Hoch.

Mezi přednášejícími se představí: PhDr. Iveta Míková, školní psycholožka, PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, rodinná psychoterapeutka, Bc. at Bc. Martin Galbavý, dětský psychoterapeut, Mgr. Monika Hulíková, dětská psycholožka a Mgr. Jitka Svátková z pedagogicko- psychologické poradny Středočeského kraje.

11. 4. 2019 od 17h v kapli Olivovy dětské léčebny v Říčanech

Program:

Úvodní slovo přivítání, úvodní slovo, síťování služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v Říčanech

17:00 – 17:20 Mgr. Monika Hulíková: Screening psychosomatických poruch (praktický workshop), Modré Dveře, z.ú.

17:20 – 18:00 PhDr. Kateřina Siveková Křižáková: Poruchy příjmu potravy v kontextu rodinné terapie, “Bolesti bříška či hlavy” u traumatizovaných dětí, Modré Dveře, z.ú.

18:00 – 18:20 Bc. et Bc. Martin Galbavý: Psychosomatika a agrese u dětí mladšího školního věku, Modré Dveře, z.ú.

18:20 – 18:50 Občerstvení

18:50 – 19:00 MAS Říčansko: Komunitní plánování sociálních služeb na území MAS Říčanska

19:00 – 19:20 Mgr. Jitka Svátková: Praxe PPP při práci s psychosomatickými obtížemi, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

19:20 – 19:50 PhDr. Iveta Míková: Psychosomatická problematika v praxi z pohledu školního psychologa, školní psycholožka ZŠ Říčany

Seminář je ohodnocen 2 kreditními body od ČLK a hodinami od ČAS

Vaši účast, prosím, potvrďte e-mailem či telefonicky do 5. 4. 2019 na: jana.kocurova@mpsv.cz, tel. 736 408 170 nebo Josef Boubín – marketing@olivovna.cz, mob. 723 564 383.

Těšíme se na Vaši účast.

PhDr. Jana Kocurová Ing. Miroslav Vacek
MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD ředitel Olivovy dětské léčebny

Komentáře jsou vypnuty.