Seminář MUDr. Jana Tuková, Ph.D. 28.3. Respirační problémy u předčasně narozených dětí

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně ve čtvrtek 28. března 2019 od 17 hod.

Název: Respirační problémy u předčasně narozených dětí

Přednášející : MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
Klinika dětského a dorosteneckého lékařství, 1.LF UK a VFN

Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Ohodnoceno 2.kreditními body od ČLK
Ohodnoceno hodinami od ČAS

Pro lékaře zdravotní sestry. Přihlášky do 26.3.2019
marketing@olivovna.cz, mob. 723 564 383 Josef Boubín

Komentáře jsou vypnuty.