Seminář 02. 02. 2023: Poruchy dýchání ve spánku a spánková medicína

Seminář 02. 02. 2023: Poruchy dýchání ve spánku a spánková medicína

Zveme lékaře i zdravotní sestry na odborný kurz na téma:

Poruchy dýchání ve spánku a spánková medicína

 

Koná se ve čtvrtek  02. 02. 2023 od 17:00 v ODL.

Přednášející: MUDr. Alena Tesfayeová

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Odborný garant: MUDr. Václav Koucký, Ph.D.

  

Ohodnoceno 2 kreditními body ČLK.

Určeno lékařům a zdravotním sestrám.

Přihlášky prosím posílejte do 30. 01. 2023 na email:

marketing@olivovna.cz

Josef Boubín, tel. 723 564 383