Prevence dětské obezity

Program Odborného semináře dne 8. března 2018 od 17 hod.

Název: Prevence dětské obezity

Přednášející lékař: MUDr. Zlatko Marinov

Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Průběh semináře :

17.00 – 18.00 – Jediná účelná léčba dětské obezity, je cílená prevence

18.00 – 18.50 – Návod jak pracovat s dostupnými programy v prevenci

18.40 – diskuse

Ohodnoceno kreditními body od ČLK

Ohodnoceno hodinami od ČAS
Kontakty a informace:

V případě zájmu se prosím nahlaste (jméno, datum narození) na tel:
Josef Boubín, 323 619 191, 723 564 383, marketing@olivovna.cz

Komentáře jsou vypnuty.