Poděkování Olivově nadaci

Děkujeme Olivově nadaci za finanční příspěvek na nákup matrací pro Olivovu dětskou léčebnu
v hodnotě 18 000,- Kč.
Naše děti díky vašemu daru získaly lepší komfort při léčebném pobytu u nás.
Ing. Miroslav Vacek
Ředitel ODL

Komentáře jsou vypnuty.