Poděkování Mapa Spontex CE, s.r.o.

Děkujeme společnosti Mapa Spontex CE, s.r.o. za věcný dar. Čistící, úklidové a hygienické prostředky YOU v celkové hodnotě 56 682,- Kč nám tato společnost darovala a přispěla tak velkou měrou k čistotě a úklidu naší léčebny. Vždyť hygiena je pro všechny základ úspěšné léčby, obzvláště pak u našich malých pacientů.
Ještě jednou děkujeme.

Komentáře jsou vypnuty.