Odborný seminář Mgr. Petra Bitnara

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně dne 17. října 2018 od 17 hod.

Název: Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému

Přednášející : Mgr. Petr Bitnar

Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Průběh semináře :

Definice HSSP
Fyziologie a neurofyziologie HSSP, neurofyziologie řízení motorického systému – bránice.
Neurofyziologie dechových funkcí. Vliv respiračních funkcí na motorický systém.
Testování HSSP, Testování bránice v posturálně-stabilizačních vzorech
Dechový vzor a funkce bránice
Role bránice v etiopatogenezi funkční poruch osového systému a funkčních poruch trávicího traktu (se zaměřením na gastroesofageální junkci).
Stimulace a terapeutické využití dechové vlny resp. aktivace řádného dechového vzoru
Využití bránice i funkčních poruch gastrointestinálno traktu

Ohodnoceno kreditními body od ČLK
Ohodnoceno hodinami od ČAS

Pro lékaře, rehabilitační a sestry. Přihlášky do 15.10.
marketing@olivovna.cz, mob. 723 564 383
Josef Boubín

Komentáře jsou vypnuty.