Odborný seminář 8.11. MUDr. Mahulena Mojžíšová a MUDr. Peter Szitányi

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně dne 8. listopadu 2018 od 17 hod (čtvrtek).

Název: Dětská paliativní péče v České republice
Přednášející: MUDr. Mahulena Mojžíšová, primářka dětského oddělení nemocnice Hořovice

Název: Potravinové alergie u dětí
Přednášející: MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. ,Klinika dětského a dorostového lékařství VFN
Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Průběh semináře:
17.00 – 17.45 Současné možnosti paliativní péče v ČR
Diskuse
18.00 – 18.45 Potravinové alergie dětí a její nástrahy
18.45 – Diskuse, občerstvení

Ohodnoceno kreditními body od ČLK. Ohodnoceno hodinami od ČAS. Prosíme lékaře a sestřičky, které mají zájem o tento seminář, ať se přihlásí do 6.11. na : marketing@olivovna.cz, nebo tel. – 323 619 191, mob. 723 564 383 Josef Boubín

Komentáře jsou vypnuty.