Odborný seminář 6.12. 2018 MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Racionální antibiotická terapie

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hod.
Název: Racionální antibiotická terapie
Přednášející lékař: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Odborný garant: MUDr. Jan Hoch
Průběh semináře :
17.00 – 18:30
Racionální antibiotická preskripce a rezistence bakterií na antibiotika
Nejčastěji užívaná antibiotika v primární péči
Klinický přístup k léčbě nejčastějších respiračních, urogenitálních a kožních infekcí
Lymeská borrelióza

Ohodnoceno kreditními body od ČLK.
Ohodnoceno hodinami od ČAS.
Prosíme lékaře a sestřičky, které mají zájem o tento seminář, ať se přihlásí do 4.12. na : marketing@olivovna.cz, nebo tel. – 323 619 191, mob. 723 564 383.
Josef Boubín

Komentáře jsou vypnuty.