Nové posily do lékařského týmu

Olivova dětská léčebna získala od května tohoto roku do svých řad dva erudované lékaře, kteří jsou skvělými odborníky ve svém oboru a mají za sebou velmi úspěšnou mnohaletou praxi.

Jedním z těchto lékařů je MUDr. Jiří Havránek,
který v předchozích letech působil v několika nemocnicích jako primář dětských klinik a pediatr.
Proto s potěšením sdělujeme, že tento skvělý lékař,
který je autorem řady přednášek na kongresech a sympoziích u nás i v zahraničí,
ale také v postgraduálním vzdělávání, autorem několika významných článků v odborných časopisech nebo vzděláváním záchranné zdravotnické služby, rozšíří náš tým společně s dalšími našimi odborníky.

Druhou kolegyní, která od května bude pečovat o naše malé pacienty, je MUDr. Veronika Rosenberg,
která k nám přichází z Všeobecné fakultní nemocnice.
Paní doktorka pracovala na klinice dětského a dorostového lékařství, kde získala zkušenosti s péčí o komplikované dětské pacienty na oddělení intenzivní péče a nyní by se velmi ráda profesionálně zaměřila na následnou a rehabilitační péči, která se v naší léčebně malým pacientům nabízí.

Přejeme oběma novým kolegům úspěšné vykročení na nové cestě a jsme potěšeni, že si Olivovu dětskou léčebnu zvolili jako své pracovní působiště. Spolu s naším skvělým stávajícím týmem – MUDr. Koťátko, MUDr. Půdová, MUDr. Koucký, MUDr. Tomšíková – zde bude o malé pacienty výborně postaráno.

Komentáře jsou vypnuty.