Jak požádat o pobyt v léčebně

Léčebný pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je určen pro děti od 1 do 18 let. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče.
Pro děti od 6 do 10 let nabízíme zvýhodněné pobytové podmínky pro doprovodné osoby, které řešíme individuálně po domluvě s přijímací kanceláří.

Vyslání dítěte do léčebny schvaluje revizní lékař na základě lékařského návrhu dětského lékaře (pediatra). Vystavení návrhu se řídí přesně stanovenými podmínkami podle konkrétní diagnózy dítěte.

Platnost schváleného lékařského návrhu je 6 měsíců od data jeho vystavení.

Termín pobytu je možné zajistit předem telefonicky, nebo elektronickou poštou.

 

Jak zažádat o pobyt v dětské léčebně?

  1. Navštivte vašeho dětského lékaře (pediatra), který vystaví návrh na umístění dítěte v odborné léčebně. Žádejte, aby v návrhu uvedl Olivovu dětskou léčebnu.
  2. Návrh je zaslán k posouzení příslušné zdravotní pojišťovně.
  3. Po schválení návrhu obdržíte pozvání k nástupu s přesným určením termínu.

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na:

tel.: +420 323 619 103(105), e-mail: prijem@olivovna.cz

Spolupracujeme s následujícími zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
(111)
Vojenská zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
(201)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
(211)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(205)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
(209)
Oborová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
(207)

Komentáře jsou vypnuty.