Aktuality

VÁNOČNÍ POHÁDKA NEDĚLE 25.11. v 10.30 KAPLE

Divadélko Romaneto

SEMINÁŘ NÁRODNÍ IDENTITA 23.11. – 24.11. 2018

Odborný seminář 6.12. 2018 MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Racionální antibiotická terapie

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hod.
Název: Racionální antibiotická terapie
Přednášející lékař: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Odborný garant: MUDr. Jan Hoch
Průběh semináře :
17.00 – 18:30
Racionální antibiotická preskripce a rezistence bakterií na antibiotika
Nejčastěji užívaná antibiotika v primární péči
Klinický přístup k léčbě nejčastějších respiračních, urogenitálních a kožních infekcí
Lymeská borrelióza

Ohodnoceno kreditními body od ČLK.
Ohodnoceno hodinami od ČAS.
Prosíme lékaře a sestřičky, které mají zájem o tento seminář, ať se přihlásí do 4.12. na : marketing@olivovna.cz, nebo tel. – 323 619 191, mob. 723 564 383.
Josef Boubín

Léčebně rehabilitační program pro děti s refluxní chorobou jícnu

Kurz míčkování

Olivovna nabízí program komplexní ústavní péče dětem s chronickými respiračními stavy spojenými s refluxní chorobou jícnu (RCHJ). Program mj. zahrnuje zavedenou metodu rehabilitace bránice vycházející z konceptu tzv. „dynamické neuromuskulární stabilizace”(DNS). Je to neinvazivní účinná metoda zaměřená na zlepšení motoriky bránice (hlavního dýchacího svalu s významnou rolí v regulaci gastroesofageálního refluxu), která účinně zlepšuje antirefluxní roli bránice a zlepšuje koordinaci mezi bránicí, svalovým a skeletovým systémem hrudníku s orgány horní časti zažívacího traktu.
Termíny nástupů 2018
24.9. – 28.9.2018
22.10. – 26.10.2018
5.11. – 9.11.2018
3.12. – 7.12.2018

Více informací přijímací kancelář: 323 619 103, 736 754 332

Nutriční ambulance pro děti od 3 do 18 let

Informace o ochraně osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Olivova dětská léčebna o.p.s. shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Olivovna zpracovává.

Celý text najdete na stránce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Nabízíme svatební obřady

Svatební obřady