Aktuality

Divadélko Romaneto v neděli 7.10. od 10.30 hod.

Léčebně rehabilitační program pro děti s refluxní chorobou jícnu

Kurz míčkování

Olivovna nabízí program komplexní ústavní péče dětem s chronickými respiračními stavy spojenými s refluxní chorobou jícnu (RCHJ). Program mj. zahrnuje zavedenou metodu rehabilitace bránice vycházející z konceptu tzv. „dynamické neuromuskulární stabilizace”(DNS). Je to neinvazivní účinná metoda zaměřená na zlepšení motoriky bránice (hlavního dýchacího svalu s významnou rolí v regulaci gastroesofageálního refluxu), která účinně zlepšuje antirefluxní roli bránice a zlepšuje koordinaci mezi bránicí, svalovým a skeletovým systémem hrudníku s orgány horní časti zažívacího traktu.
Termíny nástupů 2018
24.9. – 28.9.2018
22.10. – 26.10.2018
5.11. – 9.11.2018
3.12. – 7.12.2018

Více informací přijímací kancelář: 323 619 103, 736 754 332

Nutriční ambulance pro děti od 3 do 18 let

Informace o ochraně osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Olivova dětská léčebna o.p.s. shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Olivovna zpracovává.

Celý text najdete na stránce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Psychosomatická problematika dětí a mládeže 21.6. 2018

Kurz míčkování

Seminář pro odbornou veřejnost pořádaný ve spolupráci Olivovy dětské léčebny s Ministerstvem práce a sociálních věcí, v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí,

který se koná dne 21. 6. 2018 od 17h v kapli Olivovy dětské léčebny.

Psychosomatická problematika dětí a mládeže
Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Přednášející:

PhDr. Helena Schejbalová, klinická psycholožka
Mgr. Anna Klimešová, psychoterapeutka
PhDr. Kateřina Siveková a Bc. at Bc. Martin Galbavý, rodinná psychoterapeutka a dětský psychoterapeut
Mgr. Jan Kaňák, krizový intervent a psychoterapeut.
Mgr. Markéta Vilímková, logopedka
Mgr. Jitka Svátková, pedagogicko psychologická poradna

Vaši účast prosím potvrďte e-mailem či telefonicky do 18. 6. 2018 na: jana.kocurova@mpsv.cz, tel: 736408170 nebo marketing@olivovna.cz, tel. 323 619 191, mob.723 564 383.

Interpretace imunologických nálezů pro pediatrickou praxi 7.6. 2018

Kurz míčkování

Program Odborného semináře
v Olivově dětské léčebně dne 7. června 2018

Název: Indikace a interpretace imunologických nálezů pro pediatrickou praxi

Přednášející lékař: MUDr. Eva Daňková, CSc.

Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Průběh semináře:

17.00 – 18.00 – Indikace a interpretace imunologických testů u dětí

18.00 – 18.45 – Diskuse

Ohodnoceno kreditními body od ČLK
Ohodnoceno hodinami od ČAS

Prosíme lékaře a sestřičky, které mají zájem o tento seminář, ať se přihlásí do 5.6. na : marketing@olivovna.cz, nebo tel. – 323 619 191, mob. 723 564 383
Josef Boubín

Postupy léčby respiračních onemocnění

Kurz míčkování

Program Odborného semináře v Olivově dětské léčebně dne 17. května 2018

Název: Doporučené postupy léčby respiračních onemocnění v dětském věku

Přednášející: MUDr. Petr Koťátko

Odborný garant: MUDr. Jan Hoch

Průběh semináře:

17.00 – 18.00 – Doporučený postup diagnostiky a léčby – Laryngitida, Astma bronchiale a bronchopneumonie

18.00 – 18.50 – Diskuse

Ohodnoceno kreditními 2 body od ČLK
Ohodnoceno hodinami od ČAS

Prosíme lékaře a sestřičky, které mají zájem o tento seminář, ať se přihlásí do 15.5. na: marketing@olivovna.cz, nebo tel. – 323 619 191, mob. 723 564 383

Josef Boubín

Sportovní areál

Jedna z největších letošních investic říčanské radnice byla zahájena. Za školou U Říčanského lesa vedle Olivovny na rozloze 1,5 hektaru vzniká víceúčelový sportovní areál. Stavbu víceúčelového areálu, doporučil Generel sportovišť, který si radnice nechala vypracovat. Areál bude využívat nejen škola, ale hlavně široká veřejnost včetně sportovních klubů a organizací. Postupně bude vybudováno fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál včetně sektorů pro skoky a hody, venkovní tribuna, pumptrack, skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workout fitness, parkour a lezecká stěna. Vzniknou i nová parkovací místa. Hotovo by mělo být do konce školního roku 2017/18. Areál využijí také děti, které jsou u nás v Olivovně na léčebném pobytu.

Nabízíme svatební obřady

Svatební obřady