Léčba nadváhy a dětské obezity

Dětská nadváha a obezita

Léčba dětské obezity

Léčba dětské obezity

Při léčení vyšší tělesné hmotnosti nebo obezity u dětí, vycházíme z toho, jak rodina žije. Je velmi důležité, aby byly děti při léčbě nadváhy pod dohledem odborníků, protože se stále vyvíjí a rostou. Proto je velmi důležité věnovat pozornost stravovacímu režimu. Jídelníček dětí, i v případě obézních, musí být pestrý, vyvážený a musí pokrýt nároky rostoucího organismu. Jakýkoliv neodborný zásah by mohl mít za následek to, že děti nebudou prospívat. V Olivovně se také snažíme měnit myšlení u dětí, které si přináší z rodinného prostředí špatné stravovací návyky. Na základě kognitivně behaviorální terapie se snažíme o celkovou změnu životního stylu jak dětí, tak rodičů.

 

Léčba obezity spočívá zejména:

  • v pravidelném stravovacím režimu (dětí se stravují 5x denně vyváženou stravu)
  • zvýšené pohybové aktivitě
  • péči o psychiku
  • účasti na animačních a volnočasových programech

Cílem léčby dětské obezity a nadváhy je dlouhodobá redukce hmotnosti dítěte (bez tzv. jo-jo efektu) a změna životního stylu dítěte (celé rodiny).

Děti jsou v průbCIMG5030ěhu pobytu pozitivně motivovány ke zlepšování postoje k jídlu, pohybovým aktivitám i vlastnímu tělu pomocí přednášek, besed s nutričním terapeutem.

Skupinová terapie je vždy zárukou úspěchu při léčbě vyšší tělesné hmotnosti či  léčbě obezity u dětí.

 

Příběhy našich klientů

 

 

Mikroklima v okolí Olivovny je zcela výjimečné a díky přilehlým Brdským lesům umožňuje zajímavou formu přirozené tělesné aktivity v přírodě, která je každodenní součástí léčby.

Kontakty a informace:

Přijímací kancelář: tel.: +420 323 619 103(105), prijem@olivovna.cz

Comments are closed